Dlaczego ludzie odchodzą z pracy i dlaczego zostają?

Wiele firm poświęca dużo czasu na badanie przyczyn rotacji pracowników – na przykład poprzez programy rozmów kwalifikacyjnych. Zwykle celem takich badań jest ustalenie, dlaczego ludzie odchodzą – chodzi o to, że jeśli firma może zidentyfikować przyczyny wypowiedzeń, może działać w celu wstrzymania zwolnień i spadku obrotów.

Chociaż firma może uzyskać bardzo cenne informacje z wywiadów z zakończeniem pracy, takie podejście ma dwie wady:

1. Patrzy tylko na jedną stronę medalu – stronę zakończenia. Jeśli firma chce zatrzymać swoich pracowników, powinna również zbadać przyczyny zatrzymania i kontynuacji pracy oraz pracować nad ich wzmocnieniem. Z punktu widzenia polityki firmy dotyczącej zatrudnienia i rotacji, powody, dla których ludzie pozostają na swoich miejscach pracy, są tak samo ważne, jak powody, dla których je opuszczają. Oczywistym dowodem jest to, że jedna osoba pozostanie w pracy w warunkach, które spowodowałyby, że inna zaczęłaby przeszukiwać oferty dostępne na stronach takich jak All the Jobs.

Jako analogię weźmy pod uwagę wskaźnik rozwodów. Gdyby ktoś był naprawdę zainteresowany zrobieniem czegoś w tej sprawie, musiałby zrozumieć, dlaczego niektórzy ludzie się rozwodzą, a inni pozostają w związku małżeńskim – przyczyny tych dwóch rzeczy są zupełnie inne. Co więcej, przyczyny rozwodu nie są po prostu „przeciwieństwem” powodów pozostawania w związku małżeńskim. Musiałby zrobić trochę prawdziwej pracy szpachlowej po obu stronach ogrodzenia, aby uzyskać pełny obraz zjawiska rozwodów. Podobnie w środowisku korporacyjnym istnieją określone powody zakończenia i określone (chociaż czasami nieświadome) przesłanki kontynuowania.

2. Podejście to zwykle zakłada również doskonałą korelację między niezadowoleniem z pracy a rotacją. Wiele firm pracuje z niską rotacją, ponieważ uważa, że niska stawka oznacza, że jej pracownicy są zadowoleni ze swojej pracy – a tym bardziej produktywni. W żadnym wypadku nie musi to być prawda. Niska stopa może być po prostu efektem napiętego rynku pracy. A może firma założyła złote kajdanki na swoich pracowników poprzez system wynagrodzeń, który kładzie nacisk na odroczone świadczenia. W grę wchodzi wiele czynników.

Sam fakt, że pracownik pozostaje na liście płac, nie ma znaczenia – firma musi też wiedzieć, dlaczego tam przebywa. W rzeczywistości niektóre niedbale opracowane metody utrzymywania niskiego wskaźnika rotacji mogą być szkodliwe dla zdrowia finansowego firmy i zdrowia psychicznego pracowników.

Dlaczego pracownicy zostają?

Krótka odpowiedź brzmi „bezwładność”. Pracownicy zwykle pozostają w firmie, dopóki jakaś siła nie zmusi ich do odejścia. Pojęcie to jest bardzo podobne do pojęcia bezwładności w naukach fizycznych: ciało pozostanie takie, jakie jest, dopóki nie zadziała na niego siła.

Jakie czynniki wpływają na tę bezwładność? W firmie istnieją dwa istotne czynniki. Po pierwsze, w firmie jest kwestia satysfakcji z pracy. Po drugie, istnieje „otoczenie firmy” i stopień komfortu, jaki odczuwa w nim pojedynczy pracownik.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.