Informacje na temat programu urzędów pracy dla osób w wieku 50+

W Polsce osoby będące w wieku 50+ również poszukują pracy. Jest to bardzo różnorodna grupa, ponieważ są one aktywne zawodowo, mają dochody powyżej średniej krajowej lub żyją dość skromnie. Najczęściej to emeryci i renciści. Grupa ta liczy 13, 5 mln osób. Natomiast 9, 5 mln z nich jest wykluczona cyfrowo. Należy dodać, że stanowią oni ¼ całego społeczeństwa. Często spotykają się z oni z opiniami, że powinny pracować na swoim lub w ogóle nie zarabiać tylko być na emeryturze, ponieważ są za starzy.

Grupa takich ludzi całe swoje życie przepracowała całe swoje życie zatrudniając się u różnych pracodawców. Przekroczenie tego roku życia nie musi wcale oznaczać koniec życia zawodowego. Jednak nadal mogą one czerpać satysfakcję oraz cieszyć się z życia. Przeprowadzone badania wskazują, że 21, 6% z nich korzysta z Internetu. Zaledwie 18% to polscy internauci, chociaż 40% posiada do niego dostęp. Aby zachęcić takie osoby do tego typu działań wprowadzono kilka rozwiązań oraz ułatwień, które mają na celu uzupełnić wiedzę zawodową, poszerzyć kompetencje lub nawet nabyć nowe umiejętności.

Korzystanie z różnych porad oraz informacji

Każda osoba, nawet taka, która nie zarejestrowała się w PUP może udać się i nabyć aktualne informacje o sytuacji na rynku pracy, dostępnych ofertach pracy, szkoleniach lub kursach. Można także skorzystać z warsztatów lub porad, które uczą o metodach aktywnego poszukiwania pracy. Warsztaty takie organizują głównie doradcy zawodowi. Aby móc skorzystać z tego typu benefitów lub usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego należy zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy. Po zapisaniu się osoby bezrobotne i starające się o posadę otrzymują wówczas status poszukującego pracy.

Wtedy mogą zostać skierowane na badania lekarskie lub psychologiczne, które zweryfikują przydatność zawodową, kwalifikacje, kierunki znalezienia pracy lub ewentualnie otrzymać skierowanie do pracy. Okres do 6 miesięcy od dnia rejestracji to czas, gdzie bezrobotni w wieku 50 lub więcej powinni mieć przedstawioną ewentualną propozycję zatrudnienia, szkolenia, stażu, możliwość przygotowania zawodowego oraz prac zarobkowych

Indywidualne plany działania

To inna opcja dla osób 50+. Projekty takie trwają 180 dni od momentu zarejestrowania. Programy takie zawierają propozycję zatrudnienia lub inne form aktywizacji. Przybierają one formę szkoleń, staży, przygotowań zawodowych lub bezzwrotnych pomocy finansowych w postaci prac interwencyjnych lub robót publicznych.

Jak wygląda kwestia podnoszenia kwalifikacji?

O tym była trochę wcześniej mowa. Warto dodać, że z takiej pomocy mogą skorzystać tylko i wyłącznie osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP oraz niektóre grupy poszukujące pracy. Dokładne informacje dostępne są w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku. Ten akt prawny określa zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

Jest to edukacja, pomoc finansowa z Funduszu Pracy lub Unii Europejskiej. Dodatkowo obejmuje skierowanie na szkolenia, finansowanie studiów podyplomowych oraz kosztów egzaminów, pożyczki szkoleniowe, staże u pracodawcy, kierowanie na przygotowania do zawodu.

Czy są jakieś inne programy wsparcia?

Pewnie, że tak. Pierwsza z nich to programy specjalne, które są tworzone przez starostę w porozumieniu z pracodawcami. Ich istotą są działania interwencyjnej w oparciu o dostępne narzędzia lub usługi. Koszty realizacji są przyznawane ze środków Funduszy Pracy, którymi dysponuje Minister Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczyć w nich mogą bezrobotni powyżej 50+.

Druga możliwość to zwrot kosztów lub finansowanie przejazdów do lub z miejsca pracy, kosztów zakwaterowania, stażu, szkoleń, przygotowania zawodowego, egzaminów, pożyczek szkoleniowych lub studiów podyplomowych. Starosta wyraża taką ewentualną zgodę konsultując się z urzędem pracy. Może wtedy zwrócić całość lub część pieniędzy w okresie do 12 miesięcy, gdy wpłynie taki wniosek.

Jeden komentarz dla wpisu: “Informacje na temat programu urzędów pracy dla osób w wieku 50+

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.