Systemy klimatyzacji – ich popularność i działania pro-ekologiczne

Globalna społeczność może odegrać cenną rolę w zachęcaniu do przyjęcia zrównoważonych systemów klimatyzacji. Droga do zrównoważonej przyszłości klimatyzacji będzie zależeć od opracowania przez społeczność międzynarodową spójnego zestawu rozwiązań, które będą interdyscyplinarne i oparte na współpracy.

Obecne i przewidywane użycie klimatyzacji

Systemy klimatyzacji stały się powszechną cechą budynków mieszkalnych i komercyjnych w większości krajów rozwiniętych w XX wieku, przynosząc znaczące korzyści dla zdrowia ludzkiego, produktywności i komfortu. Wraz ze wzrostem temperatur na świecie i wzrostem PKB w krajach rozwijających się, spodziewany popyt na klimatyzację w krajach rozwijających się w nadchodzących dziesięcioleciach znacznie zwiększy związane z tym globalne emisje gazów cieplarnianych, ponieważ kraje te dążą do osiągnięcia tych samych korzyści w zakresie zdrowia, wydajności i komfortu, które są często przyjmowane przyznane przez bardziej rozwinięte kraje.

Liczy się międzynarodowa inicjatywa mająca na celu radykalne przyspieszenie innowacji w zakresie czystej energii zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Takie programy mogą odegrać ważną rolę w spełnianiu międzynarodowych celów w zakresie łagodzenia zmiany klimatu. Spośród wszystkich kluczowych mechanizmów dostępnych do redukcji emisji wynikających z użytkowania klimatyzacji, technologie bez sprężania oparów mogą odgrywać ważną rolę w rozwiązaniu długoterminowym, ponieważ są jedynym dostępnym mechanizmem, który może wyeliminować bezpośrednie emisje, a jednocześnie dokonać redukcji emisji pośrednich. W najbliższej perspektywie priorytetem jest ograniczenie bezpośrednich emisji gazów cieplarnianych poprzez przejście na czynniki chłodnicze o niskim GWP. Ponadto ciągłe, jednoczesne dążenie do opłacalnej ekonomicznie poprawy efektywności jest ważne dla ograniczenia emisji pośrednich.

Ekologiczna klimatyzacja – co jeszcze można zrobić?

Inne mechanizmy również mogą odgrywać ważną rolę, takie jak dążenie do:

  • zmniejszenia obciążenia chłodniczego,

  • recyklingu ciepła odpadowego,

  • redukcji intensywności emisji dwutlenku węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z przewidywanego wzrostu instalacji klimatyzacji w krajach rozwijających się o gorącym klimacie.

Zapewnienie wdrożenia takich rozwiązań przedstawionych w celu zmniejszenia emisji związanych z klimatyzacją wymaga kompleksowej strategii opartej na współpracy międzynarodowej, działaniach w ramach polityki krajowej oraz wsparciu ze źródeł prywatnych i publicznych – zobacz https://doba.pl/wroclaw/artykul/klimatyzacja-w-standardzie/31431/17/noa123. Pomimo licznych wyzwań branża klimatyzacji z powodzeniem zareagowała na międzynarodowe problemy środowiskowe poprzez stopniowe wycofywanie czynników chłodniczych i może przyjąć wiodącą rolę w ograniczaniu globalnych emisji gazów cieplarnianych, wykorzystując przeszłe sukcesy i zdobyte doświadczenia.

Artykuł powstał we współpracy z: https://montaz-klimatyzacji-wroclaw.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.