Najważniejsze przepisy Polskiego prawa pracy

Ogólnie mówiąc jakie jest polskie prawo, (choć powiedzmy sobie szczerze: w innych krajach na temat swojego mają podobne zdanie, jak my na temat prawa polskiego) każdy widzi. Czasami przestarzałe, nieżyciowe, zdarza się, że dla wielu po prostu niesprawiedliwe.

Jednak prawo jest prawem i po prostu trzeba je szanować. Rzecz jasna jak we wszystkim, także w prawie są przeróżne dziedziny, najczęściej zupełnie od siebie niezależne. No i tak z najważniejszych mamy: prawo karne, prawo cywilne, prawo podatkowe czy na przykład szalenie istotne dla wielu milionów Polaków, prawo pracy. Skoro jest one aż tak ważne dla tak wielu z nas, przyjrzyjmy się więc jego najważniejszym przepisom, takim które dotyczą bardzo dużej części naszego społeczeństwa.

Przepisy prawa pracy tylko przy umowie o pracę?

Przede wszystkim na samym początku, należy zaznaczyć jedną istotną kwestie. Przepisy prawa pracy nie obowiązują w przypadku innych umów niż umowa o pracę, to znaczy umów regulowanych przez prawo cywilne (w szczególności umowy zlecenia). Jedynym w tej regule wyjątkiem, jest obowiązek przedsiębiorców związanych z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Pozostałe przepisy niestety w takich przypadkach nie obowiązują. Zacznijmy już jednak od podstawowych przepisów, powstałego w tysiąc dziewięćset siedemdziesiątym czwartym roku Kodeksu Pracy.

Czas pracy

Na początek z całą pewnością warto wiedzieć, że strony mogą zawrzeć umowę o pracę: na czas nieokreślony, na czas określony, na czas wykonania określonej pracy lub na okres próbny. Istnieje również szczególny rodzaj terminowej umowy o pracę, stosowany, gdy zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego nieobecności w pracy.

Warunki pracy i wynagrodzenie

Każda umowa powinna też określać szczegółowe warunki pracy. Dotyczy to przede wszystkim: wysokości wynagrodzenia, rodzaju pracy, miejsca wykonywania pracy, jej wymiaru czasu czy terminu rozpoczęcia.

Bardzo istotnym aspektem jest też fakt, że wynagrodzenie określone w umowie o pracę nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie. Aktualnie minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę w pełnym wymiarze czasu, wynosi tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych brutto. Z całą pewnością bardzo ważnym przepisem polskiego prawa pracy jest też to, że każda taka umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron. Umowa zawarta na czas nieokreślony albo na okres próbny (w pewnych sytuacjach również zawarta na czas określony) może być rozwiązana przez każdą ze stron za wypowiedzeniem, z upływem okresu wypowiedzenia. Pracodawca korzystający z tego prawa, jest zobowiązany wskazać przyczyny uzasadniające wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Jeżeli jednak pracownik odwoła się do sądu pracy uważając, że jego wypowiedzenie jest niesłuszne, rzeczony sąd pracy jest uprawniony do kontroli wskazanej przyczyny wypowiedzenia, jak również zgodności wypowiedzenia z obowiązującymi przepisami prawa. Warto jednak pamiętać, że Kodeks Pracy określa również sytuacje, kiedy zarówno pracownik jak i pracodawca, mogą rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Ilość godzin pracy

Warto jeszcze przypomnieć, że prawo pracy mówi także o tym, że każdy pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu, powinien pracować średnio czterdzieści godzin a także pięć dni w tygodniu. Nie można też zapominać, że każdemu pracownikowi przysługuje prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego. Długość takiego urlopu wynosi od dwudziestu do dwudziestu sześciu dni roboczych w ciągu roku kalendarzowego, w zależności od długości okresu zatrudnienia. Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że każdy chory pracownik, gdy jego niezdolność do pracy jest potwierdzona właściwym dokumentem lekarskim, jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy, w wysokości osiemdziesięciu procent otrzymywanego przez siebie na co dzień wynagrodzenia.

Nie są to oczywiście wszystkie przepisy zawarte w Kodeksie Pracy. Można jednak założyć, że są to te najważniejsze. Bez wątpienia warto je dobrze zapamiętać i w razie gdy nasz pracodawca nie chciałby ich respektować, spokojnie mu je zacytować i w razie potrzeby, oczywiście o swoje prawa walczyć.

Artykuł opracowano przy udziale firmy dostarczającej profesjonalne programy do faktur. Sprawdź ofertę na stronie http://ksiegowosc24.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.