Nie przestrzegasz zasad BHP? Sprawdź, jaka kara może Cię za to spotkać

Każde przedsiębiorstwo, od samego początku swojego istnienia, podlega zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy. Po stronie zatrudniającego stoi obowiązek przeprowadzenia profesjonalnego szkolenia dla pracowników, zarówno tych, którzy dopiero zostali przyjęci do firmy, jak i osób piastujących swoje stanowiska od dłuższego czasu. Łamanie zasad BHP wiąże się z zastosowaniem określonych kar. Warto dowiedzieć się więcej na ten temat, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji ich otrzymania.

Upomnienie lub nagana dla pracownika

Najłagodniejszymi formami kary są upomnienie i nagana. Pracodawca stosuje je, gdy dochodzi do drobnych przewinień, które nie mają większego wpływu na całą organizację pracy.

Sytuacje, które można uwzględnić w tym przypadku to m.in.: regularne spóźnianie się do pracy, nieusprawiedliwianie nieobecności, niedostosowywanie się do poleceń przełożonego, wykonywanie czynności niezawodowych w trakcie swojej zmiany, ignorowanie powierzonych zadań, niedbałość o swoje stanowisko pracy i wykorzystywane urządzenia lub narzędzia, palenie papierosów w niedozwolonych miejscach oraz nieprzestrzeganie zasad ewidencji czasu pracy.

Zastosowanie kar porządkowych wiąże się z pewnymi procedurami. Pracodawca może to zrobić, jeśli nie minęły 2 tygodnie od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązków oraz 3 miesiące od całego zdarzenia. Ponadto sankcje nie mogą być nałożone bez wcześniejszego wysłuchania pracownika i przedstawienia jego wersji zdarzeń. Najpoważniejszą konsekwencją tego rodzaju kary jest utrata prawa do otrzymania premii i innych gratyfikacji.

Kara pieniężna

W tym punkcie należy zaznaczyć, że sankcjom podlegają zarówno przełożeni, jak i jego podwładni. Każdy przypadek rozpatrywany jest jednak inaczej.

Jest to najbardziej rygorystyczny rodzaj kary. Pracownik otrzymuje ją, jeśli dopuścił się czynności, które mogły znacząco wpłynąć na bezpieczeństwo swoje i innych. Wyróżniamy tutaj przede wszystkim: nieprzestrzeganie przepisów BHP i zasad przeciwpożarowych, samodzielne opuszczanie stanowiska pracy bez usprawiedliwienia przełożonemu oraz spożywanie alkoholu w miejscu pracy bądź przyjście do pracy w stanie nietrzeźwym. Wszystkie te przypadki stanowią poważne naruszenie swych obowiązków pracowniczych. Nie ma ustalonej z góry wysokości kary. Pod uwagę bierze się rodzaj wykroczenia, stopień winy oraz wcześniejszy stosunek do pracy. Łączna kwota z tytułu nałożonych sankcji nie może przekraczać 10 % wynagrodzenia do wypłaty.

W przypadku pracodawców sprawa wydaje się prostsza. Nieprzestrzeganie zasad BHP skutkuje nałożeniem grzywny w wysokości od 1000 do nawet 30 000 zł. Rozumiemy przez to najróżniejsze sytuacje, w tym.: nieprzeprowadzanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, niezapewnienie właściwych warunków w miejscu pracy, niedbałość o bezszkodowe działanie wykorzystywanych maszyn i urządzeń, stosowanie nieoznakowanych materiałów i substancji chemicznych czy niedostarczenie pracownikom odzieży i obuwia ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej. Przełożonym grozi ponadto kara pozbawienia wolności, nawet do trzech lat, gdy naraził swój zespół na utratę zdrowia lub życia. Żadne działania nie zostaną podjęte, jeżeli pracodawca dołożył wszelkich możliwych starań w celu usunięcia niebezpieczeństwa.

Źródło: odzież ochronna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.