Co powinno zawierać opracowanie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę lub zbiorowe odprowadzanie ścieków?

Już wkrótce będziemy zobowiązani do składania wniosków odnośnie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę lub zbiorowe odprowadzanie ścieków. Ostatnio miało to miejsce w 2018 roku, a że aktualność takowych jest określana na okres 3 lat – to właśnie rok bieżący 2021 jest kolejną okazją do zmian na bardziej korzystne.

Co zrobić, by tak się stało? Najlepiej sięgnąć po kompleksowe informacje na ten temat – jak tutaj: taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę . Natomiast niniejszy artykuł można potraktować jako wprowadzenie do tego zawiłego tematu.

Co powinno zawierać opracowanie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę lub zbiorowe odprowadzanie ścieków?

Mowa tutaj o kilku podstawowych elementach. Przede wszystkim istotne jest uzyskanie niezbędnych przychodów przez przedsiębiorstwo, które musi zgłosić konkretny wniosek do odpowiednich organów. Opracowanie musi także nade wszystko uwzględniać ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat – to ma znaczenie! Równie istotna jest eliminacja subsydiowania skrośnego, jak również motywowanie odbiorców usług do tego, by korzystali z wody w sposób możliwie jak najbardziej racjonalny, przy równoczesnym ograniczeniu zanieczyszczania ścieków. Niemałe znaczenie w opracowaniu taryfy ma również sama łatwość obliczania i sprawdzania cen i stawek opłat – aby dla wszystkich zainteresowanych było to zadanie łatwe i pozbawione niejasności.

Przy okazji warto zwrócić uwagę na kilka istotnych elementów, jakie powinien zawierać sam wniosek taryfowe tworzony w oparciu o uregulowane wytyczne, a mianowicie co wynika z art. 24b ust. 3 i 4 tenże wniosek taryfowy musi określać dokładnie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego i gminy, na terenie której ono działa. Poza tym nie mniej ważne jest samo wskazanie gminy, na terenie której ma obowiązywać taryfa, uzupełnione musi to być o informacje na temat samego okresu jej obowiązywania. Nade wszystko w takim wniosku nie może zabraknąć projektu taryfy – oczywiście wraz z jego pełnym, kompleksowym i profesjonalnie przygotowanym uzasadnieniem.

Uzasadnienie wyboru taryfy – co musi się w nim znaleźć?

Ustawodawca dokładnie określił, jakich informacji uzasadniających nie może zabraknąć w składanym do odpowiedniej instancji wniosku. Mianowicie mowa o takich elementach jak:

• bilansowanie wód powierzchniowych i wód podziemnych (zarówno ilościowe jak i jakościowe),
• informacje dotyczące wpływu określonej taryfy na poprawę jakości usług oraz inne standardy jakościowe usług,
• określenie jakie poprawy jakości usług są przewidywane przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów,
• pełen zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia,
• zmiana warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryfy.

Oczywiście zawsze można przygotować wniosek z pomocą specjalistów, co jest dość powszechną praktyką stosowaną przez osoby mające na sobie tak duży ciężar odpowiedzialności związany z przygotowaniem odpowiedniego uzasadnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.