Praca Tłumacz zwykły i przysięgły – czy są jakieś różnice?

Dziś usługi tłumaczeniowe są bardzo popularne. Z jednej strony, ludzie coraz łatwiej potrafią porozumiewać się w obcych językach. Z drugiej, nadal potrzebują osób, które potrafią dokonać profesjonalnego przekładu. Kiedy jednak skorzystać z pomocy tłumacza, a kiedy z tłumacza przysięgłego?

Podstawowa różnica między tłumaczem zwykłym a przysięgłym

Tak naprawdę różnica między tłumaczem zwykłym a przysięgłym jest bardzo duża. Polega ona na zaistnieniu w przepisach prawnych. Zwykły zawód tłumacza nie jest uregulowany w specjalnej ustawie. Do jego wykonywania nie potrzeba spełniać żadnych specjalnych warunków. W przypadku chęci pełnienia funkcji tłumacza przysięgłego sprawa wygląda już inaczej. Taki człowiek musi spełnić szereg wymogów, które określone są w ustawie z dnia 25 listopada 2004 o tłumaczu przysięgłym. Oprócz obywatelstwa określonych krajów, znajomości języka polskiego i kilku innych warunków, trzeba także zdać egzamin na tłumacza przysięgłego. Dopiero wówczas można otrzymać uprawnienia do wykonywania tego zawodu.

Nim jednak się je otrzyma, składa się ślubowanie, które właściwie kończy proces starania się o prawo do bycia tłumaczem przysięgłym. Później zostaje się umieszczonym w spisie tłumaczy przysięgłych, który prowadzi Minister Sprawiedliwości. Wtedy można już pełnić swoją rolę w tej profesji.

Odpowiedzialność i rodzaj tłumaczeń

Tym, co różni zwykłego tłumacza od tłumacza przysięgłego jest także to, że ten pierwszy pracuje w biurze tłumaczeń, a ten drugi w kancelarii. Tłumacz przysięgły na co dzień ma kontakt z dokumentami procesowymi, sądowymi i z innymi ważnymi aktami, których przekładu dokonuje. Może też poświadczać dokonane wcześniej tłumaczenia swoją pieczęcią. To wszystko wiąże się ze znacznie większą odpowiedzialnością niż ta, która spoczywa na zwykłym tłumaczu.

Tłumacz przysięgły bierze na siebie w sposób prawny odpowiedzialność za wykonaną pracę. Jest to odpowiedzialność cywilna. W razie więc, gdyby przekład był źle wykonany albo tłumacz nie dopełniłby jakiegoś ze swoich obowiązków, będzie ponosił za to winę i spotka go kara. Będzie musiał wyrównać straty poniesione przez klienta albo może spodziewać się nawet pozwania do sądu. Takie uregulowania są konieczne, ponieważ tłumacz przysięgły ma styczność z ważnymi aktami prawnymi nie tylko osób prywatnych, ale też instytucji takich jak na przykład sądy czy policja.

Właśnie podczas wspomnianego wcześniej ślubowania tłumacz przysięgły zobowiązuje się wykonywać pracę sumiennie i bez sprzyjania żadnej ze stron. Taka osoba przyrzeka też, że będzie dochowywać tajemnicy zawodowej, a więc nie będzie nikomu opowiadać o kwestiach, do których ma dostęp tylko przez wzgląd na wykonywaną przez siebie profesję. Nie może zdradzać na przykład szczegółów dotyczących postępowania sądowego czy też informacji zawartych w innych poufnych dokumentach. W zawodzie tłumacza przysięgłego większe znaczenie ma kierowanie się poczuciem moralności i etyką. Zwykły tłumacz nie ma po prostu dostępu do tak ważnych tekstów i nie ponosi tak dużych konsekwencji, kiedy zdarzy mu się popełnić błąd.

Źródło: http://tlumacz-in.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.