Przewaga konkurencyjna dzięki MES – jak działa i co oferuje?

System MES to realne wsparcie każdej firmy produkcyjnej w zakresie utrzymania ciągłości pracy infrastruktury technicznej i zapewnienia niezbędnej wiedzy o skomplikowanym procesie. Jakie funkcjonalności zapewnia system MES i jakie gwarantuje korzyści?

Jakie funkcjonalności i narzędzia oferuje system MES?

Systemy klasy MES stanowią podstawę infrastrukturalną każdej firmy, która realizuje procesy biznesowe w oparciu o dane i wiedzę na temat ich kondycji oraz innych czynnikach wpływających na wydajność. Nadrzędnym celem infrastruktury MES jest dostarczanie danych o kondycji maszyn za pomocą elementów automatyki i terminali. Dane te są gromadzone i przetwarzane w czasie rzeczywistym, a osoby odpowiedzialne za dany proces mogą nie tylko stale kontrolować efektywność prac, ale też podejmować optymalne decyzje biznesowe, które usprawnią każdy proces. Do podstawowych funkcji systemów klasy MES zaliczyć należy:

  • Monitorowanie i wizualizacja stanu produkcji w czasie rzeczywistym w odpowiednich interwałach czasowych;
  • Zbieranie danych o opóźnieniach, awariach i przestojach, a także ich źródłach;
  • Kompletowanie danych o procesie technologicznym;
  • Automatyczne harmonogramowanie napraw i konserwacji;
  • Wsparcie procesu przepływu danych, zasobów i gotowych produktów;
  • Analiza kosztów produkcji z uwzględnieniem każdego podprocesu.

Realne korzyści wynikające z wdrożenia systemu MES – przykłady firm

W jaki sposób wdrożenie i użytkowanie systemu klasy MES wpłynie na funkcjonowanie firmy. Historia wdrożeń pokazuje, że pozytywne efekty użytkowania oprogramowania widać zarówno w krótkim, jak i długim okresie. To, co rzuca się w oczy już kilka tygodni po wdrożeniu to drastyczne zmniejszenie wartości zasobów niezbędnych do wykonania tego samego procesu produkcyjnego. Wzrost efektywności poprzez lepsze wykorzystanie kadry pracowniczej i zasobów prowadzi o dużych oszczędności.

Szczegółowe dane o procesie technologicznym w długim okresie zapewnią szeroką wiedzę na temat słabych punktów procesu, miejscach szczególnie narażonych na przestoje czy wąskie gardła. To dostateczny powód do usprawnienia procesu i jeszcze większej redukcji kosztów przy jednoczesnym wzroście wydajności. Nie bez znaczenia jest także jakość produktów gotowych, które dzięki MES mogą być tworzone powtarzalnie, bez ryzyka utraty jakości.

Jak Manufacturing Execution System wpływa na poprawę efektywności i skuteczności produkcji?

Jak pokazują statystyki, system klasy Manufacturing Execution System realnie wpływa na poprawę efektywności i skuteczność produkcji w trzech najważniejszych obszarach – zmniejszeniu kosztów, poprawie jakości i wzroście szybkości wykonanych dóbr i produktów.

To prowadzi do polepszenia wyników finansowych, budowy wizerunku marki jako skutecznej i spełniającej rosnące wymagania klientów, a także gotowej na zdrową rywalizację w ramach branży.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.