Rozwód – przyczyny, uzasadnienia, rodzaje

Rozwód jest najczęstszą czynnością prawną kończącą małżeństwo. Ty i Twój współmałżonek możecie rozwieść się po sporze sądowym lub polubownie, korzystając z Ugody Małżeńskiej. Po wszystkich niezbędnych rozprawach i postępowaniach sąd wyda orzeczenie rozwodowe w celu zakończenia małżeństwa.

Przyczyny rozwodu

Polska zezwala teraz na rozwód bez winy. Rozwód bez winy nie ma na celu obwiniania żadnego z małżonków za niepowodzenie małżeństwa. Istnieją dwa możliwe uzasadnienia (zwane również „podstawami”) rozwodu bez winy:

1.„Nieodwracalny rozpad” małżeństwa trwający dłużej niż sześć miesięcy – ty lub twój małżonek musicie oświadczyć pod przysięgą, że małżeństwo rozpadło się bezpowrotnie przez okres co najmniej sześciu miesięcy.

2.Mieszkanie osobno przez co najmniej rok – musisz przedstawić dowód, że ty i twój małżonek mieszkaliście osobno przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy na podstawie pisemnej umowy o separacji złożonej w sądzie lub separacji sądowej orzeczonej przez sąd, i musisz wykazać, że w znacznym stopniu spełniły wszystkie warunki.

Jeśli jesteś w związku małżeńskim krótszym niż sześć miesięcy, nie możesz wnioskować o rozwód bez winy, ponieważ nie spełniasz obu tych kwalifikacji. Możesz jednak poprosić o rozwód z winy, w oparciu o okrutne i nieludzkie traktowanie.

Prawo nadal zezwala na rozwody Kraków z winy współmałżonka. Istnieje kilka powodów, które mogą uzasadniać rozwód z winy, w tym:

  • Porzucenie na rok lub dłużej – Porzucenie może nastąpić na jeden z tych sposobów:

    - Dosłowne porzucenie – współmałżonek opuszcza miejsce zamieszkania bez powodu na rok lub dłużej;

    - Konstruktywne (seksualne) porzucenie – twój małżonek odmawia (bez powodu) stosunków seksualnych z tobą przez rok lub dłużej.

  • Okrutne i nieludzkie traktowanie – współmałżonek znęca się nad Tobą psychicznie lub fizycznie.

  • Jeden współmałżonek przebywa w więzieniu przez ponad trzy lata po ślubie – twój współmałżonek trafia do więzienia po ślubie i pozostaje tam przez ponad trzy lata. Nie możesz użyć tego powodu, jeśli Twój małżonek był w więzieniu w momencie zawarcia małżeństwa.

  • Cudzołóstwo – twój współmałżonek ma stosunki seksualne poza małżeństwem, a ty nigdy nie zezwoliłeś na cudzołóstwo ani wcześniej nie wybaczyłeś mu cudzołóstwa, a cudzołóstwo miało miejsce w ciągu ostatnich pięciu lat.

  • Mieszkanie osobno na podstawie separacji prawnej lub orzeczenia separacji prawnej – Ty lub Twój małżonek złożyliście Umowę o separacji lub uzyskaliście orzeczenie o separacji, a następnie mieszkaliście osobno przez ponad rok i w pełni przestrzegaliście warunków separacji.

Rodzaje działań rozwodowych

Najszybszym, najmniej kosztownym i najmniej stresującym rodzajem rozwodu jest rozwód bezsporny. Istnieją różne rodzaje bezspornego rozwodu. Rozwód za obopólną zgodą – gdy Ty i Twój współmałżonek uzgodnicie między Wami warunki rozwodu i oboje podpiszecie wszystkie wymagane dokumenty. Czasami w trakcie procesu okazuje się, że mimo wszystko nie możesz zgodzić się na wszystkie warunki, a postępowanie rozwodowe staje się wówczas kwestionowane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.