Rodzaje umów o pracę

Różne są rodzaje pracy, tak samo jak odmienne mogą być sposoby zawierania umów na ich realizowanie. Umowa o pracę, zlecenie i o dzieło – to 3 podstawowe rodzaje umów.

Umowa o pracę

Praca na podstawie umowy o pracę podlega pod Kodeks pracy i wiąże się z ochroną pracownika i jego licznymi przywilejami, tj. prawo do urlopu czy liczenie lat stażu pracy. Ten rodzaj dokumentu musi zostać sporządzony na piśmie i jest zgodnym oświadczeniem woli między pracownikiem a pracodawcą. W umowie określone są data zawarcia i rozpoczęcia pracy, czas i miejsce wykonywania oraz zakres obowiązków. Zatrudnienie na umowę o prace i inne rodzaje umów, znajdziesz m.in. na portalu ogłoszeniowym Pracuj.pl. Jest to najbardziej pożądany typ umowy, gwarantujący największą stabilność.

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną między zleceniodawcą a zleceniobiorcą, w której jedna ze stron zobowiązuje się do wykonania danej czynności na rzecz drugiej. Podlegają pod nią przepisy Kodeksu cywilnego. Obowiązujące przepisy zakładają odprowadzanie z niej podatku, składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz dobrowolnych składek na ubezpieczenie społeczne. Ten typ umowy jest bardziej elastyczny niż umowa o pracę, co wiążę się m.in. z łatwiejszym zwolnieniem pracownika.

Umowa o dzieło

Oferty pracy zakładają również nawiązanie umowy o dzieło, będącej kolejną umową cywilnoprawną, podlegającą pod Kodeks cywilny. W dokumencie określa się zwykle wykonanie określonego dzieła (np. utworu literackiego, obrazu, rzeźby, usługi fotograficznej) w określonym czasie, za co otrzyma się ustaloną kwotę pieniędzy. Od tej umowy odprowadzany jest wyłącznie podatek dochodowy. Umowa o dzieło jest zwykle dodatkową działalnością osób, mających już podstawowe zatrudnienie. Jest również charakterystyczna dla tzw. wolnych zawodów.
Bez względu na rodzaj zwartej umowy: o pracę, zlecenie czy dzieło, pracownik zobowiązuje się do rzetelnego wykonania czynności, za które otrzyma ustalone wcześniej ustalone wynagrodzenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.