Czym jest sprawozdanie BDO i jak wygląda proces jego składania?

Podmioty gospodarcze mają obowiązek składania różnych deklaracji i sprawozdań ze swojej działalności. Jednym z takich obowiązków, jest obowiązek składania sprawozdania BDO, które dotyczy produkowanych odpadów. Bardzo istotne jest składanie raportu na czas i zwrócenie uwagi na to, aby był wypełniony prawidłowo. Kogo obowiązuje sprawozdanie? Ile jest na to czasu i gdzie można złożyć dokumenty? Przeczytaj poniżej.

Czym jest sprawozdanie BDO?

BDO to inaczej Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami. Dzięki jej istnieniu urzędy mają ułatwioną kontrolę zarówno nad wytwarzaniem opakowań, jak i gospodarowaniem odpadami. Ministerstwo Środowiska wprowadziło BDO, aby zapanować nad nieprawidłowościami, które wcześniej miały miejsce w związku z wprowadzaniem do obrotu opakowań i odpadów oraz ich późniejszym przetwarzaniem. Sprawozdanie BDO pozwala usystematyzować informacje i pozwolić na szybką i skuteczną kontrolę stanu faktycznego.

Podmioty gospodarcze, które widnieją w bazie BDO jako zarejestrowane, mają obowiązek złożyć sprawowanie do 15 marca za rok poprzedni. Taki dokument składa się do Marszałka Województwa. Dane potrzebne do wypełnienia sprawozdania są zawarte w ewidencji, którą każdy podmiot ma obowiązek uzupełniać. Dokument należy wypełnić przez internet i przesłać drogą elektroniczną do właściwego urzędu. Sprawozdanie BDO usprawnia pracę urzędów, które zajmują się kontrolowaniem gospodarki odpadami i pozwala na odpowiednie uszczelnienie całego systemu.

Kto ma obowiązek złożyć sprawozdanie BDO?

Każdy podmiot gospodarczy, który widnieje w rejestrze BDO jest zobligowany do złożenia rocznego sprawozdania z gospodarowania odpadami. Obowiązek rejestracyjny mają wszystkie podmioty, które w swojej działalności wytwarzają, magazynują lub transportują odpady. Dotyczy to również tych firm, które dystrybuują i wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach lub produkują opakowania. Sprawozdanie BDO składane jest raz w roku i musi zmieścić się w terminie do 15 marca. Dokument przedstawia stan z poprzedniego roku kalendarzowego.

Dużym ułatwieniem dla przedsiębiorców jest elektroniczna ewidencja BDO, która działa od 2019 roku. Pozwala ona na bieżąco wprowadzać i zbierać informacje, które później będą nam potrzebne do stworzenia sprawozdania. Roczne zeznanie przesyła się elektronicznie do Marszałka Województwa.

Jaki jest termin składania sprawozdania BDO?

Bardzo istotnym aspektem całego sprawozdania jest dochowanie obowiązujących terminów. Sprawozdanie BDO składa się zawsze do 15 marca za rok poprzedni. Zeznanie przesyła się drogą elektroniczną, dzięki czemu cały proces przebiega sprawnie i szybko, bez komplikacji. Dodatkowo nie musisz czekać w kolejce w miejscowym urzędzie, a prawdopodobieństwo popełnienia błędu w deklaracji jest dużo mniejsze ze względu na magazynowane w systemie informacje.

Niewywiązanie się ze złożenia sprawozdania BDO w terminie wiąże się z nałożeniem na podmiot gospodarczy kary grzywny. Taka kara może sięgać nawet 5000 złotych. Do 2019 roku sprawozdania były składane w wersji papierowej. W związku z tym istnieje możliwość, że podmiot zostanie wezwany przez urząd do złożenia sprawozdania nawet do 5 lat wstecz.

Warto sprawdzić, czy mamy jakieś zaległe sprawozdania, które mogą w przyszłości doprowadzić do nałożenia grzywny. Jeżeli okaże się, że mamy takie zaległe dokumenty, powinniśmy je niezwłocznie uzupełnić i przesłać do Marszałka Województwa.

Czym jest uproszczona ewidencja BDO i kogo dotyczy?

Uproszczona ewidencja BDO została stworzona dla tych podmiotów gospodarczych, które w swojej działalności wytwarzają mniej niż 100 kg niebezpiecznych odpadów rocznie. Jeżeli produkowane odpady są inne niż komunalne, ale nie zaliczają się do niebezpiecznych, możemy ich wyprodukować do 5 ton, aby obowiązywała uproszczona ewidencja. W takich przypadkach firma jest zobowiązania jedynie do wystawiania Kart Przekazania Odpadów. Uproszczona ewidencja BDO dotyczy również firm zajmujących się jedynie transportem odpadów. Uproszczona ewidencja nie zwalnia ze składania rocznego sprawozdania BDO.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.