Ważna rola systemów sanitarnych we współczesnym świecie

Warunki sanitarne są jednym z najważniejszych aspektów dobrostanu społeczności, ponieważ chronią zdrowie ludzkie, wydłużają życie i są udokumentowane, że zapewniają korzyści dla gospodarki. Urządzenia sanitarne (np. toalety, latryny, zmechanizowane oczyszczanie ścieków) są obecnie stosowane jako sposób na powstrzymanie i/lub przetworzenie ludzkich odchodów (i w niektórych przypadkach szarej wody) w celu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska.

Podstawowy system sanitarny – czym się wyróżnia?

Podstawowy dostęp do urządzeń sanitarnych jest zdefiniowany jako taki, który oddziela ludzkie odchody od kontaktu z ludźmi w higieniczny sposób (np. spłukiwana toaleta, wentylowana ulepszona studnia latryna, systemy kanalizacji rurowej, toalety kompostujące i systemy septyczne) Przykładami nieulepszonych warunków sanitarnych są: latryny w dole bez płyty i wiadra lub latryny wiszące. Podstawowe urządzenia sanitarne są definiowane jako używane tylko przez jedno gospodarstwo domowe i mogą być opróżniane na miejscu lub są podłączone do systemu kanalizacyjnego, po którym może, ale nie musi, następować oczyszczanie. Wiele urządzeń sanitarnych jest jednak wspólnych zarówno w środowisku miejskim, jak i wiejskim.

Poziom współdzielenia może się znacznie różnić, jednak nie ma konsensusu co do tego, czy wspólne korzystanie z podstawowych urządzeń sanitarnych skutkuje poprawą bądź pogorszeniem stanu zdrowia.

Jednym z kluczowych celów sanitacji jest bezpieczne zmniejszenie narażenia ludzi na patogeny. Patogeny są wydalane przez zakażone osoby i jeśli nie są odpowiednio zabezpieczone lub usuwane, mogą stanowić zagrożenie dla ludzi, którzy mają z nimi kontakt. Osoby te mogą być również narażone na patogeny poprzez wodę pitną lub spożywanie żywności skażonej patogenami znajdującymi się w ludzkich odchodach. Podobnie bezpiecznie zarządzana woda pitna musi być wolna od zanieczyszczeń kałowych.

Wzrost liczby ludności, starzejąca się infrastruktura i niedobór wody, które w niektórych lokalizacjach pogłębiają zmiany klimatyczne, stanowią wyzwanie dla osiągnięcia Celu Zrównoważonego Rozwoju ONZ, aby zapewnić wszystkim dostęp do bezpiecznej wody i urządzeń sanitarnych. Nawet jeśli dostęp do „podstawowej” instalacji urządzeń sanitarnych zostanie osiągnięty dla wszystkich – cel zrównoważonego rozwoju nie zostanie osiągnięty, ponieważ musi on obejmować bezpiecznie zarządzaną wodę pitną i oczyszczanie ścieków. Na przykład, obecnie tylko niewielki procent zbieranych ścieków trafia następnie do dobrze zaprojektowanej i zarządzanej oczyszczalni. Pozostała część może być tylko częściowo oczyszczona lub bezpośrednio odprowadzona do środowiska bez żadnego oczyszczania.

W rzeczywistości około 85-95% zebranych ścieków jest obecnie odprowadzanych do środowiska bez oczyszczania w krajach rozwijających się, zanieczyszczając wiele dróg wodnych, co ma wpływ na zdrowie ludzi i środowisko. Ograniczenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków do środowiska jest również ważne z ekonomicznego punktu widzenia ze względu na dużą liczbę ludzi na świecie, których utrzymanie i dobre samopoczucie zależy od jakości wody (np. rybaków i rolników), Co ważne, zapewnienie podstawowych warunków sanitarnych powinno być zintegrowane z innowacyjnymi rozwiązaniami sanitarnymi, które obejmują bezpieczne i odpowiednie do celu odzyskiwanie cennych zasobów (np. wody, energii, składników odżywczych i chemikaliów), ale nadal zapobiegają narażeniu na patogeny w całym łańcuchu sanitarnym.

Konsultacja merytoryczna artykułu: instalatorsanitarny.com.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.