Szkolenia Atex — na czym polegają

Szkolenia ATEX to teoretyczna i praktyczna wiedza przekazywana osobom, które na co dzień pracują w strefach narażonych na niebezpieczeństwo (na przykład wybuch). Taki kurs będzie pomocny na przykład pracownikom technicznym oraz tym, którzy odpowiedzialni są za bezpieczeństwo pracy i jednocześnie zarządzają grupą ludzi w zakładach objętych strefą zagrożenia wybuchem.

Atex — co to takiego

Atex to dwie dyrektywy unijne dotyczące ochrony przeciwwybuchowej. Dokładne ich nazwy to ATEX 114oraz ATEX 137. Czym są dokładnie?

Atex 114

Ta dyrektywa informuje o wszystkich wyrobach, które przeznaczone są do pracy w miejscach narażonych na wybuchy. Atex 114 odnosi się przede wszystkim do firm produkujących tego typu przedmioty. W Polsce dyrektywa ta obowiązujeod 9 czerwca 2006 roku (wraz z rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej; Dz.U. 2016 poz. 817).

Atex 137

Druga dyrektywa (w Polsce od 8 lipca 2010 roku za sprawą rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej; Dz.U. Nr 138 poz. 931) odnosi się do pracowników i pracodawców firm, którzy są użytkownikami różnych systemów i urządzeń. Atex 137 to wymagania dotyczące na przykład Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem czy Oceny Ryzyka Wybuchu.

Ocena zagrożenia wybuchem — co warto o niej wiedzieć

Ocenę zagrożenia wybuchem w zakładach pracy, w których przetrzymywane są palne i/lub wybuchowe materiały, należy wykonać obowiązkowo. Zajmują się tym profesjonalne filmydoskonale znające aktualne regulacje prawne oraz mające niezbędną wiedzę i wieloletnie doświadczenie w tym temacie.Jak w praktyce wygląda procedura oceny zagrożenia wybuchem w miejscu pracy?

  • Dokładne wskazanie pomieszczeń oraz stref zagrożonych ewentualnym wybuchem w oparciu o dokładne wyliczenia.
  • Szczegółowe opisanie wszystkich możliwości, w jakich mogłoby dojść do wybuchu lub innej sytuacji niebezpiecznej.
  • Stworzenie kompletnej dokumentacji zawierającej między innymi plany ewakuacji z budynku.

Szkolenia Atex — jaki jest cel przeprowadzania

Podstawowym celem przeprowadzania szkoleń Atex jest przekazanie kompletnej wiedzy dotyczącej ochrony przeciwwybuchowej. Takie kursy organizowane są przez specjalistyczne firmy, a ich ukończenie z wynikiem pozytywnym równoznaczne jest z otrzymaniem certyfikatu.

Szkolenia z Atex — jak wyglądają

Wszystkie informacje przekazywane na szkoleniu Atex muszą wynikać z obowiązującego prawa, ale także być indywidualnie dostosowane do danego zakładu pracy. Na kursach poruszane są takie tematy, jak na przykład:

  • ocena ryzyka wybuchu w wybranym pomieszczeniu,
  • wymagania dla urządzeń i systemów ochronnych,
  • sposoby zminimalizowania szans wystąpienia zagrożenia.

Podsumowanie

Zarówno szkolenia Atex, jak również ocena zagrożenia wybuchem są niezwykle ważne w miejscach pracy narażonych na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Jeśli szukasz profesjonalnej firmy zajmującej się przeprowadzaniem takich kursów, zwróć uwagę na to, czy kadra szkoląca ma wieloletnie doświadczenie w tym temacie oraz czy wiedza przekazywana jest w sposób przystępny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.