Ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnego

Posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego jest obowiązkowe. Tytuł do niego można uzyskać na kilka sposobów. Najczęstszym jest zwykłe zawarcie umowy o pracę lub zlecenie, w ramach której, pracodawca odprowadza odpowiednie składki. Co natomiast zrobić w przypadku osób bezrobotnych? Ci również muszą zostać ubezpieczeni, jednak z innych, możliwych tytułów.

Jak uzyskać?

Prawo do ubezpieczenia zyskuje się nie tylko poprzez stosunek pracy. Osoba bezrobotna może zostać zgłoszona przez zakład pracy najbliższego członka rodziny. Mowa tu o rodzicach, dziadkach czy małżonku. Wystarczy, że posiada jakikolwiek tytuł do ubezpieczenia. Trzeba pamiętać, że w momencie znalezienia zatrudnienia, należy poinformować o tym fakcie właściwy organ i dokonać wyrejestrowania.

Osoby, które pobierają rentę, z automatu mają prawo do darmowej opieki zdrowotnej. Zaś ci, którzy byli zarejestrowani w KRUS, mogą się zgłosić tam. Bardzo ważne jest, by posiadać tylko jeden tytuł do ubezpieczenia.

Urząd Pracy

Bezrobotni, którzy mimo wszystko nie posiadają tytułu do ubezpieczenia mogą zwrócić się o to do Urzędu Pracy. Ważne jest, by dokonać tego w miejscu zameldowania stałego lub tymczasowego, ale tylko w jednym, według zasady jeden pracownik – jeden urząd. Każda osoba, która dokona rejestracji jest zgłaszana do ZUS, a składki opłaca za nią organ. Bez znaczenia jest tu fakt, czy bezrobotnemu należy się zasiłek, bądź jakakolwiek inna pomoc finansowa.

Tytuł do ubezpieczenia zyskuje się w chwili zyskania statusu osoby niezatrudnionej, a wygasa z dniem jego utraty. Urząd dokona odpowiedniego zgłoszenia tylko w sytuacji, gdy petent nie posiada innej możliwości do korzystania z bezpłatnej pomocy medycznej. Pierwszeństwo mają więc członkowie rodziny oraz KRUS.

Ubezpieczenie dzieci i innych członków rodziny

W przypadku, gdy bezrobotny posiada dzieci, może również zgłosić je w Urzędzie Pracy do ubezpieczenia. Warunkiem są brak ukończonego 18-tego roku życia lub kontynuacja nauki do ukończenia 26-tego roku życia oraz brak innego tytułu do ubezpieczenia – na przykład od strony drugiego rodzica czy dziadków. Wszystkie zaistniałe zmiany w trakcie objęcia ubezpieczeniem, należy zgłaszać do Urzędu Pracy w terminie 7 dni pod rygorem sankcji finansowych i wyrejestrowania z urzędu i utraty statusu bezrobotnego.

Prawo to dotyczy również małżonka, dzieci niepełnosprawnych bez względu na wiek oraz wstępnych pozostających w jednym gospodarstwie domowym z bezrobotnym. Oczywiście, we wszystkich przypadkach trzeba uważać na możliwy zbieg tytułów. W trakcie wizyty w Urzędzie Pracy, urzędnik z pewnością o to spyta oraz zażąda odpowiednich dokumentów potwierdzających stan faktyczny.

Unia Europejska

Zarejestrowani bezrobotni mają prawo do bezpłatnej opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej, na tych samych zasadach co w kraju, w którym przebywają. Niezbędne jest jednak posiadanie i okazanie w placówce medycznej Europejskiej Karty Ubezpieczeniowej. W przypadku wyjazdów zagranicę w celu podjęcia pracy, dokument jest ważny do momentu zatrudnienia. W innym przypadku, Karta wystawiana jest na cały okres pobytu, jednak nie dłużej niż na 2 miesiące. Po tym okresie niezbędny jest powrót do kraju oraz złożenie wniosku o nowy dokument.

Sankcje

Nierzetelne lub niepełne informowanie odpowiednich instytucji o tytułach do ubezpieczenia grozi sankcją finansową w postaci grzywny. Dotyczy to zatajenia innych możliwości korzystania z opieki lekarskiej lub korzystania z kilku tytułów naraz. Warto wiedzieć, że prawo do bezpłatnych świadczeń nie wygasa z chwilą utraty statusu bezrobotnego, ale dopiero po 30 dniach. W przypadku młodzieży uczącej się wynosi ono nawet kilka miesięcy.

W tym czasie, osoba ma obowiązek nabycia tytułu z innego źródła. Choć mówi się o powinności posiadania takiej ochrony medycznej, to faktycznie nie jest to egzekwowane. Osoba nie zgłoszona do ZUS nie musi spodziewać się kontroli czy kar. Jednak w sytuacji, gdy niezbędna jest hospitalizacja, trzeba liczyć się z koniecznością zapłaty pełnej stawki za wykonane usługi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.