Wypadek przy pracy – zasady postępowania

Wypadki przy pracy to bez wątpienia nieszczęśliwe zdarzenia, które mogą mieć bardzo poważne skutki, ale są one poniekąd wpisane w ryzyko zawodowe wielu branż. Gdy do nich dojdzie, nie ma miejsca na panikę – trzeba działać sprawnie, a następnie dopełnić wszelkich określonych przez kodeks pracy formalności. Pracodawca ma obowiązek zadbać o przestrzeganie procedur, które pomogą wyjaśnić okoliczności wypadku. Zastanawiasz się, jak wygląda procedura powypadkowa krok po kroku? Dowiesz się tego z poniższego artykułu.

Jak reagować na wypadek przy pracy?

Podstawowym obowiązkiem nie tylko pracodawcy, ale każdego świadka zdarzenia, jest udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym i wezwanie służb ratunkowych, jeżeli wypadek miał poważny charakter. Następnie pracodawca powinien zabezpieczyć miejsce zdarzenia tak, aby nie dostały się tam osoby niepowołane. Powinien on także dokonać oględzin miejsca i w miarę możliwości wykonać stosowne fotografie lub szkic. Co ważne, jeżeli doszło do wypadku ciężkiego, zbiorowego lub śmiertelnego, dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji na miejscu zdarzenia (korzystanie z maszyn i urządzeń, przemieszczenie znajdujących się w pobliżu przedmiotów) jest zabronione do momentu przyjazdu inspektora pracy i prokuratora. Oczywiście, jeśli w grę wchodzi ratowanie ludzkiego życia, wszystkie formalności powinny zejść na drugi plan – poruszanie maszyn i innych przedmiotów jest wtedy dopuszczalne.

Badanie przyczyn i protokół

Pracodawca ma obowiązek powołać zespół powypadkowy, którego celem będzie określenie przyczyn wypadku. Powinien on zbadać wszystkie okoliczności, które mogłyby mieć związek z zajściem (stan maszyn i urządzeń technicznych, ogólne warunki panujące w miejscu pracy itd.). Zespół ma także obowiązek zapoznać się z opinią lekarza badającego poszkodowanego oraz wszystkimi innymi dowodami, mogącymi pomóc w ustaleniu przyczyn zdarzenia. Efektem pracy zespołu powinien być protokół, sporządzony w przeciągu 14 dni od zawiadomienia o wypadku.

Kogo zawiadomić o wypadku przy pracy?

Zgodnie z 234 artykułem kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek poinformować właściwego inspektora pracy oraz prokuratora o każdym wypadku, który może zostać uznany za wypadek przy pracy. Wspomnimy także, że każdy pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia rejestru wypadków przy pracy, który powinien być prowadzony w oparciu o protokoły powypadkowe. Okres ich przechowywania wynosi 10 lat.

Co grozi pracodawcy za niewywiązanie się ze swoich obowiązków?

Pracodawca, który nie reaguje na wystąpienie wypadku przy pracy musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Grożą mu nie tylko grzywny finansowe, ale nawet kary pozbawienia wolności. Karalne jest również niezawiadomienie o zajściu stosownego organu. Takie postępowanie jest uznawane za wykroczenie przeciwko prawu pracy i podlega karze grzywny.

Dowiedz się więcej – odwiedź blog BHP Center.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.