Zakładasz własną firmę? Zobacz jak zrobić to krok po kroku

Zanim zaczniesz prowadzić własną firmę, musisz najpierw dopełnić wszelkich urzędowych spraw – złożenie dokumentów. Biurokracja w naszym kraju jest trochę “przerośnięta”, co sprawia, że nie każdy z nas wie co i gdzie składać i w jakich terminach. Przedstawiamy Ci poradnik jak krok po kroku założyć własną firmę. Z tym poradnikiem zakładanie własnej firmy będzie o wiele prostsze.

Krok pierwszy – rejestracja firmy

Osoby fizyczne jak i wspólnicy spółek cywilnych zakładanie własnej firmy rozpoczynają od złożenia zgłoszenia o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Zgłoszenie to powinno zawierać dane przyszłego przedsiębiorcy (imię i nazwisko), nazwę firmy (podanie jej jest nieobowiązkowe), nr PESEL przedsiębiorcy, adres zamieszkania przedsiębiorcy, adres siedziby firmy, rodzaj działalności określony zgodnie z symbolami PKD, miejsce wykonywania działalności oraz datę rozpoczęcia prowadzenia firmy. Należy również pamiętać o tym, że przy składaniu tego wniosku urzędnik od przedsiębiorcy będzie wymagał przedstawienia dokumentu tożsamości, uiszczenia opłaty za zgłoszenie do ewidencji gospodarczej w kwocie 100zł. Organ wydający takie zaświadczenie na jego wydanie ma 14 dni.

Krok drugi – nadanie numeru REGON

Kolejnym krokiem do założenia własnej firmy jest uzyskanie numeru REGON. Do tego celu należy w Urzędzie Statystycznym złożyć formularz RG-1. We wniosku należy uwzględnić podstawowy rodzaj planowanej działalności. Oprócz tego prowadzona działalność musi być zgodna z deklaracją o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Do złożenia wniosku o nadanie nr REGON potrzebna będzie kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej oraz dowód osobisty przedsiębiorcy. Wydanie nr REGON zazwyczaj następuje tego samego dnia, choć ustawowo urząd ma na to 14 dni. Wydanie wniosku jest bezpłatne.

Krok trzeci – firmowe konto bankowe i pieczątka

Gdy firmę zakładamy na własny rachunek musimy także pamiętać o obowiązku założenia firmowego rachunku bankowego. Do obowiązku przyszłego przedsiębiorcy należy również powiadomienie odpowiednich organów o wszelkich zmianach, które dotyczą konta bankowego Twojej firmy w terminie nie przekraczającym 14 dni. Kolejną niezbędną rzeczą do założenia własnej firmy jest pieczątka, która także niezbędna jest to założenia konta bankowego. Dane, które widnieją na pieczątce można samemu określić, ale jednakże powinna zawierać: nazwę firmy i imię i nazwisko właściciela, dane teleadresowe firmy, numer NIP i numer REGON.

Krok czwarty – nr NIP i forma opodatkowania

Aby ubiegać się o nadanie numeru NIP w Urzędzie Skarbowym należy najpierw wypełnić formularz NIP-1. Jeśli masz już wcześniej nadany NIP to stanie się on automatycznie NIP-em Twojej firmy.
Oprócz tego musisz określić formę opodatkowanie. Może być to opodatkowanie na zasadach ogólnych, ryczałt przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa, 19% podatek dochodowy lub podatek od towarów i usług (VAT).

Krok piąty – składki na ubezpieczenie społeczne w ZUS

Każdy, kto prowadzi lub chce prowadzić własną firmę podlega obowiązkowym ubezpieczeniom: emerytalnym, rentowym, wypadkowym, zdrowotnym, składki na Fundusz Pracy. Firmę musisz także zgłosić w ZUS, masz na to 7 dni od momentu rozpoczęcia działalności (otwarcia firmy). Do tego celu musisz wypełnić następujące zgłoszenia w ZUS: ZUS ZFA, ZUS ZPA, ZUS ZUA, ZUS ZZA. Należy również pamiętać o tym, że od 2005 roku początkujący przedsiębiorcy mogą skorzystać z możliwości odprowadzania niższych składek na ubezpieczenie społeczne.

Krok szósty – zgłoszenie do PIP (Państwowa Inspekcja Pracy)

To już ostatni krok, który dzieli Cię od założenia własnej firmy. Ten krok muszą spełnić tylko i wyłącznie przedsiębiorcy, którzy zatrudnią pracownika lub pracowników w ciągu 30 dni od momentu założenia firmy. Przedsiębiorca musi powiadomić Państwową Inspekcję Pracy i inspektora sanitarnego (właściwego dla siedziby firmy) o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej firmy. Takie powiadomienie dotyczy liczby zatrudnionych pracowników.

Po założeniu firmy przedsiębiorca może wyposażyć ją w programy ułatwiające jej prowadzenie, a w tym w program do faktur bez Vat, programy do zarządzania magazynem oraz inne programy ułatwiające prowadzenie firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.