Zasady BHP w biurze

Praca biurowa jest na pewno bezpieczniejsza niż np. praca w budownictwie, jednak i w biurze obowiązują zasady i przepisy BHP, o których należy pamiętać, by odpowiednio dbać o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników.

Jakich zasad BHP należy przestrzegać podczas pracy w biurze?

Budynek

Odpowiednie wymagania BHP powinien spełniać budynek, w którym znajdują się pomieszczenia pracy administracyjno-biurowej. Przepisy BHP i PPOŻ w biurze stanowią, że powinien on spełniać wymagania bezpieczeństwa PPOŻ, zapewniać odpowiednie warunki użytkowe oraz być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Właściciel lub zarządca co najmniej raz w roku zobowiązany jest sprawdzać stan techniczny elementów budynku, jak również instalacji, urządzeń i przewodów kominowych. Budynek, w którym znajdują się pomieszczenia pracy biurowej, musi być zaopatrzony w wodę – pitną, przeznaczoną do celów higieniczno-sanitarnych oraz przeciwpożarowych. Konieczne są instalacje służące ogrzewaniu w okresie obniżonych temperatur, a także odpowiednia wentylacja pomieszczeń lub klimatyzacja. Musi też posiadać instalację elektryczną.

Pomieszczenie pracy administracyjno-biurowej oraz higieniczno-sanitarne

Pomieszczenia stałej pracy biurowej (gdzie łączny czas przebywania pracownika wynosi ponad 4 godziny dziennie) nie powinny znajdować się poniżej poziomu otaczającego terenu (możliwe są wyjątki, potrzebna jest wtedy jednak zgoda wojewódzkiego inspektora sanitarnego, wydana w porozumieniu z okręgowym inspektorem pracy). Przepisy BHP w biurze określają także, że na każdego pracownika wykonującego pracę w pomieszczeniu, powinno przypadać co najmniej 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz 2 m2 wolnej powierzchni podłogi. Wysokość pomieszczenia nie może być mniejsza niż 2,5 m w świetle, jeżeli zatrudnionych jest nie więcej niż 4 pracowników, a na każdego przypada co najmniej 15 m3 wolnej objętości pomieszczenia. Natomiast 3 m w świetle w przypadku większej ilości pracowników.

Stanowisko pracy administracyjno-biurowej powinno być odpowiednio wyposażone, zapewniać wygodny i bezpieczny dostęp pracownikom, a także posiadać stałe miejsce na materiały i narzędzia.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny znajdować się w budynku, w którym odbywa się praca albo połączonym z nim. Pomieszczenia te powinny być ogrzewane, oświetlone, a także wentylowane.

Czynniki uciążliwe i zagrożenia

Najczęstszymi czynnikami uciążliwymi w pracy biurowej są:
– wymuszona pozycja ciała podczas pracy
– hałas
– niewłaściwe oświetlenie
– monotonia pracy
– stres

Czynniki te mogą powodować zmniejszenie wydajności pracowników, jak również w dłuższej perspektywie pogorszenie stanu zdrowia.

Bardzo ważną kwestią jest ergonomiczne stanowisko pracy przy komputerze (więcej informacji w naszym artykule „Prawidłowa pozycja przy biurku”). Długotrwałe siedzenie przy biurku może powodować szereg dolegliwości ze strony układu mięśniowo-szkieletowego.
Należy zadbać o to, aby po każdych 60 minutach spędzonych na pracy przy komputerze, pracownik zrobił sobie 5 minutową przerwę. Podczas tej przerwy zalecane są proste ćwiczenia fizyczne, takie jak rozciąganie, skręty czy skłony.

Szkolenia

Szkolenia okresowe BHP dla pracowników biurowych powinny się odbywać nie rzadziej, niż co 6 lat, natomiast szkolenie wstępne ważne jest 12 miesięcy.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Progres specjalizującą się w zagadnieniach związanych z BHP i PPOŻ.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.