Pozew cywilny – co powinien zawierać? Jak przygotować? Gdzie złożyć?

Być może wiele razy spotkałeś się z określeniem pozew cywilny, ale tak do końca nie wiesz, co ono oznacza. Pozew cywilny składa się, gdy jedna osoba (powód) uważa, że druga osoba (pozwany) naruszyła jej prawa lub interesy prawne w jakimś zakresie i chce żądać zadośćuczynienia lub innego rodzaju naprawienia szkody w sądzie cywilnym. Można go złożyć w odpowiedzi na wiele różnych sytuacji, takich jak naruszenia umów, szkody majątkowe, krzywdy osobiste czy naruszenie praw autorskich, by wymienić tylko kilka z nich.

O czym warto wiedzieć, zanim złożysz pozew cywilny?

Złożenie pozwu do sądu można wykonać samodzielnie lub może w tym pomóc prawnik, lub radca prawny Wrocław. Zanim jednak zaczniesz pisać stosowny dokument, przeczytaj ważne informacje, które publikujemy poniżej. Kodeks postępowania cywilnego jasno precyzuje pewne szczegóły związane z formą pozwu, jak i związanych z nim terminów i kosztów.

 • Termin przedawnienia. W prawie cywilnym dla różnych rodzajów roszczeń istnieją określone terminy przedawnienia. Oznacza to, że jeśli nie złożysz pozwu w określonym czasie od momentu, gdy miałeś prawo to zrobić, możesz stracić prawo do dochodzenia roszczeń w sądzie. Dlatego ważne jest, by być świadomym terminów przedawnienia dla swojej sprawy i nie złożyć pozwu zbyt późno.
 • Przygotowanie merytoryczne. Zanim złożysz pozew, warto skonsultować się z ekspertem prawa cywilnego, który oceni Twoje roszczenia oraz pomoże w zebraniu wszystkich niezbędnych dowodów (wnioski dowodowe) i przygotowaniu pozwu.
 • Mediacja lub negocjacje: W wielu przypadkach przed złożeniem pozwu i zanim rozpocznie się postępowanie sądowe, warto spróbować rozwiązać konflikt poprzez negocjacje lub mediację. Może to prowadzić do szybszego i mniej kosztownego rozwiązania problemu niż sprawa w sądzie.
 • Koszty sądowe. Składając pismo procesowe, musisz się liczyć z koniecznością poniesienia pewnych kosztów. Są to m.in. opłaty sądowe oraz koszty reprezentacji prawnej. Warto to uwzględnić w swojej decyzji o wszczęciu postępowania sądowego.

Jeśli uważasz, że masz powód do złożenia pozwu cywilnego, najlepiej skonsultować się z radcą prawnym, specjalizującym się w odpowiedniej dziedzinie prawa, aby uzyskać dokładne informacje i wsparcie w całym procesie.

Co musi zawierać dobrze napisany pozew cywilny?

Pozew cywilny to dokument składany do sądu, w którym powód opisuje swoje roszczenie wobec pozwanego i prosi o ochronę swoich praw lub interesów. Aby był skuteczny, powinien zawierać pewne podstawowe elementy, takie jak te opisane poniżej.

Sprawdź, czego wymaga Kodeks Postępowania Cywilnego od prawidłowo napisanego pozwu

 • Nagłówek
  • Oznaczenie sądu, do którego jest skierowany pozew (np. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia).
  • Pełne dane powoda (imię, nazwisko, adres itp.).
  • Pełne dane pozwanego (imię, nazwisko, adres itp.).
  • Numer sprawy (inaczej oznaczenie rodzaju pisma, jeśli jest to odpowiedź na wcześniejszy pozew).
 • Wprowadzenie. Krótka charakterystyka sprawy, oznaczenie przedmiotu sporu i powód, dla którego powód wnosi sprawę do sądu.
 • Opis stanu faktycznego. Szczegółowe przedstawienie faktów, które doprowadziły do konfliktu, w tym daty, miejsca, okoliczności itp.
 • Podstawa prawna. Wskazanie konkretnych przepisów prawa, które zostały naruszone. Może to być np. artykuł z kodeksu cywilnego, przepis dotyczący naruszenia umowy itp.
 • Roszczenie. Dokładne określenie tego, czego powód oczekuje od sądu. Może to być żądanie zadośćuczynienia, nakaz przeproszenia, zaprzestania pewnych działań itp.
 • Dowody. Lista dowodów, które powód chce przedstawić w sprawie, takich jak dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych itp.
 • Podsumowanie. Krótkie podsumowanie całego pozwu, w którym powód podkreśla, dlaczego sąd powinien uwzględnić jego roszczenia.
 • Koszty procesu. Wskazanie, kto ma ponieść koszty procesu (zazwyczaj jest to pozwany, jeśli powód wygra sprawę).
 • Podpis. Pozew powinien być podpisany przez powoda lub jego pełnomocnika.
 • Załączniki. Wszelkie dokumenty, które powód chce dołączyć do pozwu jako dowód swoich twierdzeń.
 • Informacja o opłacie sądowej. Jeśli opłata sądowa jest wymagana, powód powinien dostarczyć dowód jej zapłaty lub wniosek o zwolnienie z opłaty. Wysokość opłaty jest zależna od tego, jaka jest wartość przedmiotu sporu.

Pozew taki możesz złożyć osobiście we właściwym dla siebie sądzie lub może to zrobić Twój reprezentant. Jeśli chcesz się upewnić, że znasz dobrą właściwość sądu dla swojej sprawy, pomogą Ci w tym specjalne zbiory danych w internecie. Możesz w nich wyszukiwać właściwe sądy dla swojego miejsca zamieszkania. Znajdziesz tam również informacje o wszystkich kosztach sądowych oraz o elektronicznym postępowaniu upominawczym. Pamiętaj, że tych samych informacji powinien Ci udzielić Twój radca prawny, jeśli z niego korzystasz.

Kiedy warto zasięgnąć opinii osoby, dla której kodeks postępowania cywilnego jest specjalizacją?

 • W poważnych sprawach cywilnych.
 • Gdy powód nie ma innego przedstawiciela ustawowego.
 • W przypadku dużej wartości sporu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.