Pierwsza pomoc w miejscu pracy – kto jej udziela i jakie wiążą się z tym obowiązki?

Wszystkie firmy muszą wyznaczyć kogoś do przejęcia obowiązków pierwszej pomocy w miejscu pracy. Ocena Twoich potrzeb określi, czy potrzebujesz wyznaczonego zewnętrznie wolontariusza czy też będziesz sam w stanie wyznaczyć taką jednostkę.

Jaka jest różnica między wyznaczonym członkiem przez ciebie a zewnętrznie?

Osoba wyznaczona to osoba mianowana odpowiedzialną za udzielanie pierwszej pomocy, np. opiekę nad zestawem pierwszej pomocy i wezwaniem pogotowia w nagłych wypadkach. Natomiast bardziej zaawansowana jednostka jest to ktoś, kto ma zdolność udzielania pierwszej pomocy w razie urazu lub choroby. Pierwsza pomoc (tutaj znajdziesz ofertę na szkolenia http://www.interlis.pl/oferta/szkolenia-bhp-kursy/pierwsza-pomoc/) to pomoc udzielona komuś, kto jest ranny lub chory, aby zapewnić mu bezpieczeństwo, dopóki nie uzyska zaawansowanej opieki medycznej, odwiedzając lekarza, pracownika służby zdrowia lub udając się do szpitala.

Rola osoby wyznaczonej do pierwszej pomocy polega na tym, aby dać komuś tę pomoc, a jednocześnie upewnić się, że wszyscy i inni zaangażowani są bezpieczni, i że nie pogarszają sytuacji. Taka osoba ma różne obowiązki w sytuacjach kryzysowych.

Na pewno powinna:

 • umieć sobie poradzić z zaistniałym incydentem i zadbać o zapewnienie ciągłego bezpieczeństwa dla samej siebie, osób postronnych i ofiar
 • dokonać oceny strat i dowiedzieć się, jaka jest ich przyczyna
 • ustalić kolejną pomoc medyczną lub inne usługi pogotowia
 • jeśli jest wyszkolona powinna ustalić priorytety udzielania pomocy ofiarom na podstawie potrzeb medycznych
 • zapewnić odpowiednie przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy innym pracownikom
 • jeśli to możliwe, robić notatki / obserwacje ofiar
 • zapewnić przekazanie wszystkich informacji, gdy pojawi się pomoc medyczna
 • w razie potrzeby wypełnić wszystkie dokumenty

Nadrzędnym zadaniem takiej osoby jest dostarczenie natychmiastowej, ratunkowej, medycznej sprawy przed przybyciem dalszej pomocy medycznej. Może to obejmować procedury takie jak:

 • umieszczenie osoby poszkodowanej w wypadku w bezpiecznej pozycji
 • wykonywanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej
 • używanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego
 • zatrzymanie krwawienia przy użyciu odpowiednich narzędzi
 • zabezpieczenie złamanej kończyny

Pierwszym celem jest zachowanie życia. Inne cele pierwszej pomocy obejmują zapobieganie pogarszania się stanu pacjenta i wspieranie powrotu do funkcjonalności. Zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy wymagają od pracodawców dostarczenia odpowiednich urządzeń do pierwszej pomocy, dzięki czemu pracownicy mogą otrzymać natychmiastową pomoc, jeśli zostaną ranni w pracy.

To, co w danej sytuacji jest odpowiednie będzie zależało od okoliczności. Minimalne świadczenie pierwszej pomocy na jakimkolwiek stanowisku pracy to odpowiednio wyposażony zestaw pierwszej pomocy i wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za udzielanie pierwszej pomocy.

Ważne jest, aby pamiętać, że wypadki i choroby mogą się zdarzyć w dowolnym momencie. Zapewnienie pierwszej pomocy musi być dostępne przez cały czas, gdy ludzie są w pracy. To wiąże się podczas jazdy lub pracy poza miejscem.

Zapoznaj się z dokumentem oceny potrzeb pierwszej pomocy, aby dowiedzieć się, jaki typ kursu pierwszej pomocy potrzebujesz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.