Elektryczność a prace z betonem: o czym nie można zapominać?

Istnieje ryzyko porażenia prądem, jeśli w pobliżu wody używane są przedłużacze, wtyczki i narzędzia zasilane elektrycznie. Porażenie prądem może nastąpić, jeśli podczas wiercenia urządzenie ręczne zostanie odwrócone. Dostępny jest specjalistyczny sprzęt trójfazowy, który może być używany do cięcia na mokro.

Wszelkie uszkodzone urządzenia, które mogą powodować ryzyko porażenia prądem, muszą zostać wymienione lub naprawione. Pracodawcy muszą również posiadać odpowiednie systemy pracy, aby zapobiec niezamierzonemu zasileniu sprzętu, który został odizolowany, ale nie został fizycznie odłączony od zasilania elektrycznego (np. Można zainstalować zamykane pokrywy nad wyłącznikami bezpieczeństwa). Wszystkie operacje cięcia i wiercenia betonu muszą być zgodne z zasadami, normami i wszelkimi standardami, jakie zostały wyznaczone w tej kwestii.

Jak nie dopuścić do nieszczęśliwych wypadków podczas betonowych praz z elektrycznością?

Nigdy nie używaj elektrycznych urządzeń do cięcia lub wiercenia do cięcia odwróconego, chyba że są specjalnie zaprojektowane do tego celu. Usuń zbierającą się wodę (taką jak woda chłodząca stosowana do cięcia i wiercenia betonu lub muru) za pomocą odkurzacza na mokro i na sucho przed każdym w pobliżu znajduje się sprzęt elektryczny. Najlepiej też trzymaj przedłużacze, wtyczki i narzędzia zasilane elektrycznie z dala od urządzeń do cięcia na sucho lub wody wiertniczej lub gnojowicy, których nie można łatwo usunąć i nigdy nie używaj urządzeń elektrycznych do cięcia na mokro, chyba że są specjalnie zaprojektowane do tego celu – zamiast tego używaj urządzeń zasilanych silnikiem hydraulicznym, pneumatycznym lub benzynowym.

Aby mieć jeszcze większe szanse na zapewnienie jak najlepszego bezpieczeństwa, koniecznie zaplanuj lokalizację istniejących usług elektrycznych lub innych (np. gazu, wody i kanalizacji) przed rozpoczęciem pracy. Użyj zasilacza wyposażonego w urządzenia różnicowoprądowe do przenośnego sprzętu elektrycznego, aby chronić siebie i innych przed porażeniem prądem upływowym.

Regularnie testuj przenośne wyłączniki, aby upewnić się, że działają poprawnie – chodzi tutaj zarówno o to by beton B15 cena był odpowiednio obrobiony, jak również o to, by było absolutnie bezpiecznie i nie można o tym zapominać. Najlepiej też sprawdź i oznacz wszystkie urządzenia elektryczne używane do operacji cięcia lub wiercenia oraz zawieś sznury i przedłużacze powyżej wysokości głowy na stojakach i używaj wodoodpornych łączników tam, gdzie jest woda.

Podsumowując, operatorzy i inni mogą być poważnie zagrożeni, jeśli elementy poddane naprężeniom lub elementy, które wpływają na integralność budynku, zostaną uszkodzone podczas cięcia lub wiercenia. Kontroluj ryzyko potwierdzając lokalizację jakichkolwiek elementów konstrukcyjnych lub usług w płycie lub ścianie oraz zasięgnij porady inżyniera jeśli będą konieczne jakiekolwiek zmiany do wprowadzenia. To nade wszystko kwestia samych pracowników i osób znajdujących się w pobliżu prac związanych z betonem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.