Mały ZUS w 2019 r. – z czym to się je?

Poczynając od roku 2019, przedsiębiorcy będą mogli płacić obniżone składki na ubezpieczenia społeczne. Stawka ZUS w końcu stanie się proporcjonalna do przychodów przedsiębiorstwa. Nowe regulacjeskierowane są domikro przedsiębiorców, których miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia. W 2018 roku wynosiło ono 2100,00 zł. Oznacza to, iż przychód przedsiębiorcy, który chce w roku 2019 płacić niższy ZUS, w roku 2018 musiał się mieścić w kwocie 5250,00 zł/miesiąc. Określając prawo do mniejszego ZUS-u, uwzględnia się cały poprzedni rok, obliczając średni przychód z wszystkich miesięcy.

Przykład:

Adam Kowalski prowadzi firmę budowlaną. W roku 2018 działała ona przez okres 8 miesięcy (przez 4 miesiące w okresie jesienno-zimowym była zawieszona) W ciągu tych 8 miesięcy uzyskała przychód w wysokości 36 000,00 zł. Oznacza to, iż średni przychód dla 1 miesiąca prowadzenia firmy wyniósł: 36,000 zł / 8 = 4500,00 zł. Tym samym, przedsiębiorca ten może skorzystać z mniejszej stawki ZUS w 2019 r.

Należy jednak pamiętać, iż zasada ta dotyczy w całości przychodu, a nie samego dochodu. Z tego względu z udogodnienia będą mogli skorzystać głównie przedsiębiorcy prowadzący działalność usługową. W przypadku działalności handlowej, większość małych sklepów przekroczy bowiem ten limit.

Ile wyniesie mniejszy ZUS?

W przypadku przychodu na poziomie minimalnego wynagrodzenia,składki na ubezpieczenie społeczne powinny wynieść w roku 2019 ok. 680,00 zł/miesiąc. Składki te będą rosły wraz ze wzrostem przychodów. Każda dodatkowa złotówka przychodu zwiększy poziom składek ook. 0,16 zł. należy pamiętać, iż pomniejszona składka dotyczy jedynie ubezpieczenie społeczne. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne, będzie się płaciło w pełnej wysokości.Tym samym, wedle wstępnych szacunków – realna oszczędność będzie się wahać w granicach 170,00 zł/miesiąc (w przypadku przychodu na poziomie minimalnego wynagrodzenia).

Składka ZUS dla rozpoczynającego działalność

Mniejszego ZUS-u dla małych przedsiębiorców nie należy mylić z preferencyjnym ZUS-em dla nowych przedsiębiorców. W przypadku gdy dana osoba otwiera nową działalność gospodarczą i w okresie ostatnich 5 lat nie posiadała wpisu do CEiDG, może skorzystać z rozwiązania które jest znacznie korzystniejsze. Po pierwsze, taki przedsiębiorca przez 6 miesięcy nie musi płacić składki na ubezpieczenie społeczne. Po drugie – po upływie tego okresu, przez dwa kolejne lata, może opłacać składkę na ubezpieczenie społeczne, którego podstawa wymiaru wynosi jedynie 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oznacza to składkę ZUS w wysokości ok. 220,00 zł/miesiąc.

Przykład

Jan Kowalski otrzymał dotacje z Urzędu Pracy pod koniec 2018 r. Swoją działalność rejestruje w styczniu 2019 r. Od momentu rejestracji, przez okres 6 miesięcy opłaca jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości ok. 330,00 zł/miesiąc. Później, przez okres dwóch kolejnych lat, opłaca preferencyjną stawkę ZUS, która wraz z ubezpieczeniem zdrowotnym wynosi ok. 520,00 zł/miesiąc. Po tym czasie, jeżeli jego przychód nie przekroczy 2,5 krotności minimalnego wynagrodzenia, będzie mógł płacić pomniejszony ZUS, naliczany proporcjonalnie do przychodu. W przypadku uzyskiwania wpływów na poziomie minimalnej krajowej, pełne obciążenie ZUS wyniesie w takich okolicznościach ok. 1000,00 zł/miesiąc. Jeżeli jego przychód będzie jednak przekraczał 2,5 krotność minimalnego wynagrodzenia, jego składki ZUS wyniosą ok. 1300,00 zł/miesiąc.

Nowe przepisy wchodzą w życie 1 stycznia 2019 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.