Wszystko na temat zasiłku dla bezrobotnych

Strata pracy to zawsze niemiła i przykra sytuacja, która powoduje u zwolnionego pracownika stres i obawy o przyszłość. Nawet jeśli stosunek pracy został rozwiązany z inicjatywy pracownika może mieć on wątpliwości co do swoich perspektyw i martwić się o dzień jutrzejszy. Nagła utrata pracy nie musi jednak wiązać się z brakiem środków do życia i problemami finansowymi.

W takiej sytuacji należy niezwłocznie zwrócić się do urzędu pracy odpowiedniego do miejsca zamieszkania i zarejestrować jako osoba bezrobotna. Można liczyć wówczas na pomoc w postaci zasiłku dla bezrobotnych. Zasiłek nie należy się jednak każdemu, kto utracił pracę. Lista warunków, jakie należy spełnić, by otrzymać świadczenie jest długa, jednak uzyskanie zasiłku jest wówczas możliwe.

Komu należy się zasiłek dla bezrobotnych?

Od dnia utraty pracy bezrobotny ma 7 dni na zarejestrowanie się w urzędzie. Należy to zrobić osobiście, choć obecnie coraz więcej placówek oferuje rejestrację online, poprzez stronę internetową. Należy pamiętać o komplecie dokumentów: dowód osobisty, świadectwa pracy i inne dokumenty jakie są w danym przypadku wymagane. Prawo do zasiłku nabywa się po przepracowaniu co najmniej roku w przeciągu 18 miesięcy za przynajmniej minimalną płacę, oraz jeśli przez cały ten okres odprowadzane były składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne.

Do tego okresu można zaliczyć także czas pobierania renty, urlop macierzyński, oraz wszystkie formy zatrudnienia, w których wysokość odprowadzanej stawki była równa co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu. Zasiłek należy się także osobom, które prowadziły własną działalność gospodarczą lub były współwłaścicielami firmy. Kwota zasiłku, jaka zostanie naliczona, uzależniona jest od ilości przepracowanych lat. Jeśli bezrobotny przepracował minimum 20 lat, wówczas należy mu się zasiłek podwyższony – będzie wynosił 997, 40 zł przez pierwsze 3 miesiące oraz 783, 20 zł przez następne. Jeśli przepracowane było od 5 do 20 lat, bezrobotny otrzyma zasiłek podstawowy – 831, 10 zł przez pierwsze 3 miesiące i 652, 60 zł przez kolejne.

Natomiast jeśli okres zatrudnienia wynosił nie więcej niż 5 lat, kwota zasiłku wynosić będzie 664, 90 zł, po 3 miesiącach 522, 10 zł – jest to zasiłek obniżony. Okres, przez jaki można pobierać zasiłek wynosi od 6 do 12 miesięcy. Uzależniony jest on od aktualnej stopy bezrobocia w danym regionie. Jeśli nie przekraczała ona 150% w skali kraju, okres pobierania zasiłku to 6 miesięcy. Natomiast jeśli stopa bezrobocia wynosiła więcej niż 150% stopy krajowej, zasiłek przyznawany jest na 12 miesięcy.

Kiedy zasiłek nie należy się?

Trzeba wiedzieć, że nie w każdym przypadku można otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, nawet jeśli spełnia się ku temu warunki. Nie zostanie on przyznany, jeśli w przeciągu 6 miesięcy przed dniem rejestracji umowa została wypowiedziana przez bezrobotnego lub za porozumieniem stron (jeśli nie nastąpiło to z powodu likwidacji firmy przez pracodawcę lub zmiany miejsca zamieszkania zatrudnionego).

Nie otrzyma zasiłku także bezrobotny, z którego winy stosunek pracy został rozwiązany lub zerwał on umowę bez wypowiedzenia. Zasiłek nie przysługuje również osobie, która nie skorzysta z propozycji odbycia stażu, szkolenia lub innej, oferowanej formy zatrudnienia. Istnieją także przypadki, kiedy prawo do zasiłku zostaje odroczone. Jeśli bezrobotny odmówi podjęcia pracy, prawo do zasiłku zostanie odroczone na 120 dni przy odmowie pierwszej oferty. Przy kolejnej będzie to już 180 dni, oraz 270 przy następnych odmowach.

Prawo do zasiłku ustaje też w momencie otrzymania od byłego pracodawcy ekwiwalentu – zasiłek odroczony jest wówczas o okres za który świadczenie zostało wypłacone. Każdy z tych przypadków może być jednak indywidualnie rozpatrzony, w każdej z tych sytuacji istnieje również możliwość ponownego nabycia prawa do zasiłku po upływie ustalonego czasu karencji. Żaden z wyżej wymienionych przypadków nie oznacza więc ostatecznego braku ewentualności nabycia prawa do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych.

Jeden komentarz dla wpisu: “Wszystko na temat zasiłku dla bezrobotnych

  • 30 października 2017 at 13:11
    Permalink

    W mojej ocenie nasz rząd powinien iść w stronę likwidacji umów śmieciowych bo przez takie umowy ludzie nie mają prawa do zasiłku :/ Z tego co pisali na portalu urzadskarbowy.com.pl to ma coś się w tej kwestii niebawem zmienić.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.