Jakie prawa i obowiązki ma pracownik tymczasowy?

Praca tymczasowa to elastyczna forma zatrudnienia, która zdobywa coraz większą popularność. Dla firm, które poszukują szybkiego dostępu do dodatkowych zasobów ludzkich, zatrudnianie pracowników tymczasowych może być strategicznym rozwiązaniem. Jednak zarówno pracownicy tymczasowi, jak i firmy zatrudniające muszą być świadomi swoich praw i obowiązków. Poniżej przedstawiamy kluczowe informacje dotyczące pracy tymczasowej w Polsce.

Prawa pracownika tymczasowego

Zasady zatrudniania pracowników sezonowych reguluje ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. Dz. U. 2003 Nr 166 poz. 1608. Choć w sensie formalnym pracownik nie jest bezpośrednio związany z firmą, w której wykonuje obowiązki służbowe, to nie pozbawia go to takich praw jak:

  1. Równość zatrudnienia. Pracownik tymczasowy ma takie same prawa do równego traktowania, co pracownicy zatrudnieni na stałe. To obejmuje aspekty związane z wynagrodzeniem czy warunkami pracy.
  2. Pracownik tymczasowy ma zawartą umowę o pracę tymczasową z agencją pracy tymczasowej. Umowa ta powinna precyzyjnie określać warunki zatrudnienia, takie jak okres zatrudnienia, rodzaj wykonywanej pracy, wynagrodzenie oraz ewentualne dodatkowe świadczenia.
  3. Warunki pracy pracownika tymczasowego, takie jak czas pracy, przerwy czy urlopy, powinny być równe warunkom pracowników zatrudnionych na stałe wykonujących podobną pracę.
  4. Pracownik tymczasowy ma prawo do pracy w bezpiecznych warunkach. Firma zatrudniająca ponosi odpowiedzialność za dostarczenie odpowiednich środków ochrony osobistej i przeszkolenie z zakresu BHP, choć wstępnie szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy może zlecić agencji.

Co istotne, pomimo tego, iż firma pozyskująca pracowników tymczasowych może zlecać niektóre obowiązki agencji (jak już wspomniane szkolenie BHP czy badania lekarskie), to jej zadaniem jest weryfikacja, czy zadanie te zostały poprawnie zrealizowane. Jest tak, gdyż to firma docelowa (zwana czasami pracodawcą użytkownikiem) odpowiada za to, czy dany pracownik został należycie przygotowany do wykonywania obowiązków.

Obowiązki pracownika tymczasowego

Wykonywanie obowiązków na terenie firmy wiąże się także z obowiązkami. Wśród nich warto wymienić lojalność i dyskrecję – pracownik tymczasowy, podobnie jak każdy inny pracownik, powinien przestrzegać zasad lojalności wobec firmy i zachowywać poufność w kwestiach firmowych. Ponadto ważna jest dokładność i staranność – pracownik tymczasowy zobowiązany jest do sumiennego wykonywania powierzonych mu obowiązków i przestrzegania wewnętrznych regulacji firmy. Istotne jest także zachowanie kultury pracy, co oznacza, że pracownik tymczasowy powinien dostosować się do kultury pracy firmy i przestrzegać jej obowiązujących norm, przepisów, instrukcji itp. Co za tym idzie, pracownik tymczasowy jest odpowiedzialny za wyrządzone szkody.

Dlaczego warto skorzystać z pracowników tymczasowych?

Praca tymczasowa to skuteczne narzędzie dla firm poszukujących elastyczności w zasobach ludzkich oraz oszczędności np. w ramach rekrutacji. Kluczowym jest jednak, aby zarówno pracownicy tymczasowi, jak i firmy, były dobrze zaznajomione z przysługującymi im prawami i obowiązkami. Przestrzeganie tych zasad tworzy korzystne warunki dla obu stron i sprzyja efektywnemu funkcjonowaniu zatrudnienia tymczasowego. W agencji pracy tymczasowej Kono proponujemy naszym klientom pracowników do takich branż jak HoReCa, produkcji, opieki medycznej i wielu innych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.