Odroczenie kary – czyli słów kilka o podstawowych kwestiach związanych z tą instytucją prawną

 

Odroczenie kary pozbawienia wolności jest tematem, który można by rzec jest stosunkowo popularny wśród osadzonych czy osób z ich najbliższego otoczenia. Nie ma co się dziwić, w końcu każda z tych stron pragnie jak najszybszego opuszczenia w legalny sposób murów więziennych przez osadzonego.

Sam ustawodawca zdając sobie sprawę jak wielkie negatywne konsekwencje w życiu skazanego i jego najbliższych osób może przynieść natychmiastowe umieszenie skazanego w zakładzie karnym, przewidział możliwość ubiegania się o odroczenie kary. Czyli przesunięcie terminu, w których skazany będzie musiał stawić się w więzieniu.

Kto może skorzystać z instytucji odroczenia kary?

Najważniejsza kwestią jest fakt, że możliwa do odroczenia jest tylko i wyłącznie taka kara, której skazany jeszcze nie rozpoczął. Oznacza to, że w sytuacji, w której skazany znajduje się już w zakładzie karnym to odroczenie kary będzie dla niego instytucją niedostępną. Dla takich osób ustawodawca przewidział inne prawne możliwości dotyczące ubiegania się o szybsze opuszczenie murów więziennych (np. przerwa w wykonaniu kary).

Odroczenie kary fakultatywne oraz obligatoryjne – co to oznacza?

Na uwadze należy mieć, że ustawodawca przewidział dwie formy odroczenia kary. Wyróżniamy odroczenie fakultatywne oraz odroczenie obligatoryjne. Co prawda, już po samej nazwie można wskazać na źródło ich odmiennego charakteru, jednakże dla przejrzystości tekstu należy zaznaczyć, że w przypadku odroczenia obligatoryjnego sąd ma obowiązek odroczyć karę. W przypadku odroczenia fakultatywnego sąd ma prawo – ale nie musi – zastosować się do wniosku skazanego. Zaznaczyć należy, że o wiele łatwiej jest uzyskać odroczenie obligatoryjne niż fakultatywne.

WSZYSTKO CO MUSISZ WIEDZIEĆ O OBLIGATORYJNYM ODROCZENIU KARY

Otóż, w przypadku odroczenia obligatoryjnego ustawodawca wskazał, że sąd jest zobowiązany do odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności w przypadku choroby skazanego. Nie jest to oczywiście zwykła, lekka choroba. Chodzi o chorobę psychiczną lub o taką chorobę, która ma charakter „ciężki” uniemożliwiającą wykonania kary pozbawienia wolności.

W przypadku choroby psychicznej sytuacja procesowa jest stosunkowo prosta, albowiem wystarczy, że biegli sądowi stwierdzą u skazanego chorobę psychiczną. Tym samym sąd zostaje zobowiązany do odroczenia kary. Każda choroba psychiczna jest przesłanką do obligatoryjnego odroczenia, ponieważ każdą chorobę psychiczną uznaje się za ciężką chorobę. Jest to konsekwencją faktu, że chorób psychicznych się nie stopniuje – czyli nie ma choroby psychicznej lżejsze i cięższej.

Większe trudności procesowe przysporzy na pewno „ciężka choroba”, bo czym tak właściwie ona jest? Otóż, za ciężka chorobę przyjmuje się taki stan zdrowia skazanego, wobec którego umieszczenie go w zakładzie karnym skutkowałoby brakiem możliwości leczenia dolegliwości na którą cierpi skazany a nieleczenie tej choroby zagrażałoby wręcz zdrowiu i życiu skazanego (wskazać należy, że w sytuacji w której skazany oczekuje na poważną operację a wyrok jest na tylko krótki, że skazany zdąży go odbyć przed wspomnianą operacją to sąd zapewne nie zgodzi się na odroczenie kary). Oczywiście taka choroba skazanego musi być również potwierdzona opinią biegłego lekarza sądowego.

WSZYSTKO CO MUSISZ WIEDZIEĆ O FAKULTATYWNYM ODROCZENIU KARY

W przypadku fakultatywnego odroczenia kary, ustawodawca przewidział uprawnienia dla sądu do zastosowania odroczenia kary, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pozbawienia wolności pociągnęłoby dla skazanego bądź jego najbliższej rodziny zbyt ciężki skutki.

Jest to katalog otwarty, oznacza to że w teorii podstawą do takiej odroczenia kary może być każda sytuacja. Jednakże należy mieć na uwadze, że w praktyce chodzi tutaj o szczególne przypadki, często niewystarczającym powodem się „zwykłe problemy”. Dla przykładu można wskazać, że taką podstawą mogłaby być konieczność sprawowania opieki nad bliskim członkiem rodziny – takiej opieki, którą tylko i wyłącznie skazany może zagwarantować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.