Wypadek w pracy a odszkodowanie

W ostatnich latach analiza badań statystycznych pokazuje, iż z roku na rok mamy do czynienia ze wzrastająca liczbą wypadków, w tym zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym, do jakich dochodzi w czasie wykonywania obowiązków zawodowych. Wnioski nasuwają się same – coraz częściej pracodawcy zaniedbują swój podstawowy obowiązek, jakim jest za zapewnienie podwładnym odpowiednich, zgodnych z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy warunkami do wykonania czynności wynikających z zajmowanego stanowiska.

Tak więc brak odpowiedniego przeszkolenia, zły stan techniczny urządzeń i sprzętów z jakich korzystają pracownicy, brak zapewnienia podstawowych środków ochrony indywidualnej, a także zbyt szeroki zakres obowiązków nakładany na jedną osobę stanowią podstawowe uchybienia do jakich dochodzi w wielu miejscach pracy. Jeśli dodać do tego pozostałe, naturalne okoliczności, jak nieszczęśliwy zbieg okoliczności lub po prostu wysoki czynnik ryzyka przynależny konkretnym zawodom, to daje nam to dosyć szeroki zakres przyczyn, które mogą doprowadzić do zaistnienia sytuacji zagrożenia życia a nawet zdrowie. Mimo ciężki konsekwencji, jakich doznają poszkodowani, nie każda osoba decyduje się na dochodzenie roszczeń na rzecz uzyskania pieniężnej rekompensaty, co może mieć przyczynę w obawie przed utrata pracy bądź strachem przed represjami ze strony pracodawcy.

Definicja wypadku

Aby konkretne, nieszczęśliwe zdarzenie mogło zostać rozpatrywane w kategoriach wypadku przy pracy, który daje podstawy do ubiegania się o odszkodowanie z tytułu doznanych urazów, musi zostać zdefiniowane przez konkretne, określone w ustawie cechy:
– nagłość sytuacji, w jakiej doszło do zdarzenia,
– działanie czynników zewnętrznych,
– bezpośredni związek z wykonywaną pracą (zarówno na polecenie pracodawcy jak i bez niego, podczas wykonywania obowiązków w czasie podróży służbowej, podczas szkoleń samoobronnych),
– spowodowanie co najmniej urazu.

Trzeba pamiętać, że w sytuacji, w której pracownik uległ wypadkowi na skutek własnego niedbalstwa w stosowaniu zasad BHP, dopuszczenia się rażących uchybień z zastosowaniu środków ostrożności, niewykazania się podstawową zasadą zdrowego rozsądku lub przebywania w momencie wypadku pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie może liczyć na jakąkolwiek formę rekompensaty za doznane obrażenia.

Zasady postępowania powypadkowego

Jeśli dana sytuacja ma znamiona wypadku wymagane jest postępowanie według określonych procedur, co ma ułatwić i przyspieszyć proces uzyskania odszkodowania.

Pierwszą, podstawową kwestią jest jak najszybsze zgłoszenie wypadku pracodawcy, co można uczynić samemu. W innym przypadku obowiązek poinformowania przełożonych o nieszczęśliwym zajściu ma osoba, która była świadkiem wypadku lub znalazła się przy poszkodowanym.

Od tego momentu bardzo wiele zależy od samego pracodawcy, który ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy ofierze wypadku, jak również zadbać o odpowiednie zabezpieczenia miejsca zajścia, doprowadzenie do ustalenia jego przyczyn i okoliczności oraz zatwierdzenia protokołu/karty wypadku. Dokument ten musi zostać przekazany poszkodowanemu lub jego rodzinie, ponieważ stanowi postawę do dalszych działań w zakresie uzyskania odszkodowania.

Formy świadczeń

Drogi do uzyskanie finansowej rekompensaty są w zasadzie dwie:

1. świadczenia uzyskane od państwa – w tej sytuacji składa się odpowiedni wniosek wraz z dokumentacją do płatnika składek (pracodawca), który przekazuje je do właściwego urzędu ZUS. Wśród wymaganych dokumentów muszą się na pewno znaleźć: wspomniany wniosek określający rodzaj świadczenia, o który występuje poszkodowany, protokół powypadkowy, opis stanu zdrowia z uwzględnieniem przebytego leczenia oraz rehabilitacji.

W przypadku, kiedy wypadek oraz poniesione w związku z jego zaistnieniem konsekwencje zdrowotne zostaną należycie udokumentowane lekarz orzecznik ZUS wydaje decyzję, na podstawie której, w zależności od stopnia doznanej szkody, jej oddziaływania na stan naszego zdrowia oraz aktywności zawodowej, mogą zostać przyznane różne świadczenia:

- jednorazowe odszkodowanie przysługujące osobom, który odniosły poważny i trwały uszczerbek na zdrowi – przysługuje ubezpieczonemu lub (w przypadku śmierci) członkom jego rodziny;
– zasiłek chorobowy – wypłacany osobom, u których stwierdzono niezdolność do pracy lub rehabilitacyjny, kiedy po okresie zasiłku chorobowego poszkodowany nadal musi poddać się rehabilitacji rokującej całkowity powrót do zdrowia (przez max. okres 12 miesięcy) – oba świadczenia wypłacane są w wysokości pensji brutto
– inne: renta z tytułu niezdolności do pracy, rodzinna, szkoleniowa (w przypadku konieczności przekwalifikowania zawodowego).

W/w formy rekompensaty finansowej mają charakter limitowany, oznacza to, że ich wysokość jest bezpośrednio regulowana odpowiednimi aktami prawnymi.

2. Inaczej jest w przypadku występowania bezpośrednio do pracodawcy o odszkodowanie. Tutaj można liczyć na bardziej korzystne sumy, które najczęściej i tak wypłacane są nie bezpośrednio z majątku pracodawcy. Pokrywa je bowiem polisa ubezpieczeniowa, która w dzisiejszych realiach jest coraz powszechniej wprowadzana przez właścicieli firm i zakładów pracy. Trzeba pamiętać, że aby występować do Pracodawcy o formę rekompensaty finansowej, należy udowodnić odpowiedni stopień odpowiedzialności, jaką ponosi za wypadek w wyniku którego poszkodowany odniósł obrażenie. Wyjątek od tego stanowią wypadki powstałe przy pracy w branżach o podwyższonym stopniu ryzyka (budownictwo, górnictwo, koncerny paliwowe, energetyczne) – tutaj pracodawca w każdej sytuacji ponosi odpowiedzialność za powstały uszczerbek na zdrowiu.

Roszczenia skierowane do pracodawcy składa sie na podstawie przepisów kodeksu cywilnego i mogą przebiegać one równolegle do tych, które składane zostały w urzędzie ZUS.

Niezależnie od tego, jak wysoką kwotę zadośćuczynienia uda się od poszczególnych podmiotów czy instytucji uzyskać, nie jest ona w żadnym wypadku wystarczająca rekompensatą za utracone zdrowie a w skrajnych przypadkach życie człowieka. Dlatego lepiej jest poświęcić odpowiednie nakłady finansowe na profilaktykę i środki zapobiegające niebezpieczeństwu, niż później ponosić odpowiedzialność za jego konsekwencje.

Więcej informacji dotyczących bezpieczeństwa w pracy i przepisów BHP można uzyskać w firmie gvarant.pl – zachęcamy do odwiedzenia firmowej strony internetowej.

2 komentarz dla wpisu: “Wypadek w pracy a odszkodowanie

 • 6 marca 2017 at 09:08
  Permalink

  Kiedyś miałam przykry wypadek w pracy jak moja “szpilka” – tak but :) – wpadł w kratkę wentylacyjną. But został uwięziony a ja wyrżnęłam na twardą posadzkę. Prawie złamałam nos. Od tego wypadku noszę tylko trzewiki bez obcasa. Najlepszy wybór jaki dotąd znalazłam w necie to oferta z tego sklepu https://lunaobuwie.pl/. Pozdrawiam.

  Odpowiedz
 • 8 maja 2018 at 08:29
  Permalink

  Bardzo ciekawy artykuł – należy pamiętać, że odpowiedzialność leży po stronie pracodawcy, ale też pracownicy są lekkomyślni w pracy – notorycznie nie zakładanie okularów ochronnych ! Każdy zakład powinen mieć specjalistę od bhp a nie tylko raz na rok ktoś przyjdzie i opowie wypadkach.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.