Dyscyplinarne zwolnienie pracownika – co i jak?

Zwolnienie dyscyplinarne niesie ze sobą poważne konsekwencje dla zwalnianego pracownika – informacja o tym fakcie pojawi się w świadectwie pracy. Oznacza to, że w razie poszukiwania nowego zatrudnienia, każdy potencjalny nowy pracodawca dowie się, jakiego przewinienia dopuścił się aplikujący w poprzednim miejscu pracy. Możne to skutkować problemami ze znalezieniem nowego zatrudnienia. Jest to powodem, dla którego decyzja pracodawcy o zwolnieniu dyscyplinarnym nie jest łatwa i podejmowana jedynie w przypadkach ciężkiego naruszenia regulaminu pracy, lub kiedy pouczenia i nakazy nie dają żadnych efektów. Pracownik jest zwalniany dyscyplinarnie także, jeśli popełni przestępstwo poświadczone skazującym wyrokiem sądu.

Czym jest zwolnienie dyscyplinarnie i kiedy pracodawca może je zastosować?

Zwolnienie dyscyplinarne to rodzaj rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia – może być w ten sposób wypowiedziany każdy jej rodzaj. Kodeks pracy przewiduje trzy przypadki, w których pracownik może zostać zwolniony dyscyplinarnie – jeśli w znacznym stopniu naruszył i zaniedbał swoje podstawowe obowiązki, jeśli popełnił w trakcie trwania zatrudnienia przestępstwo, uniemożliwiające dalsze wykonywanie przez niego obowiązków (wina pracownika musi być potwierdzona wyrokiem sądu) lub gdy zatrudniony z własnej winy utracił uprawnienia do dalszego wykonywania zawodu. Od dnia, w którym pracodawca dowiedział się o zaistnieniu jednej z trzech powyższych sytuacji, ma miesiąc na zwolnienie pracownika w trybie dyscyplinarnym. Po upływie miesiąca rozwiązanie umowy w ten sposób będzie już niezgodne z przepisami kodeksu pracy. Co więcej, obowiązkiem pracodawcy jest udowodnienie, kiedy otrzymał informacje na temat dopuszczenia się przez pracownika któregoś z wymienionych przewinień. Natomiast w przypadku popełnienia przez zatrudnionego przestępstwa potwierdzonego skazującym wyrokiem, okres miesiąca liczony jest od dnia ogłoszenia wyroku przez sąd. Jeśli przyczyna jest stwierdzona, pracodawca powinien wręczyć rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym w formie pisemnej ze wskazaniem powodu takiej decyzji oraz datą ustania stosunku pracy. Musi także poinformować pracownika, że ma on prawo odwołać się od tej decyzji, jeśli się z nią nie zgadza. Dodatkowo, jeśli zatrudniony jest członkiem związku zawodowego, obowiązkiem pracodawcy jest skonsultowanie swojej decyzji ze związkiem. Jeśli ma on jakiekolwiek wątpliwości co do jej słuszności, w przeciągu 3 dni zgłasza je wraz z uzasadnieniem. Do związku zawodowego może zgłosić się także pracownik, który wcześniej nie współpracował z nim, jednak w zaistniałej sytuacji chciałby uzyskać pomoc w obronie swoich praw.

Jakie są konsekwencje zwolnienia dyscyplinarnego dla pracownika?

W praktyce, najczęstszą przyczyną zwolnień dyscyplinarnych są przewinienia takie jak spożywanie alkoholu w miejscu pracy, zniszczenie lub przywłaszczenie mienia lub niewykonanie poleceń służbowych. Należy pamiętać, że informacja o zwolnieniu pracownika w trybie dyscyplinarnym znajdzie się w otrzymanym od pracodawcy świadectwie pracy. Może to przysporzyć sporych problemow ze znalezieniem nowego zatrudnienia – dla większości zatrudniających jest to istotna informacja skreślająca kandydata już na etapie rekrutacji. Zwolnienie dyscyplinarne oznacza, że aplikujący na stanowisko nie był rzetelny i uczciwy w stosunku do poprzedniego pracodawcy – wiele firm nie będzie chciało zatrudnić osoby o tak złej reputacji. Poszukiwanie nowego zatrudnienia może więc okazać się zadaniem trudnym i żmudnym, nawet jeśli kompetencje pracownika są bez zarzutu i posiada on wszelkie wymagane uprawnienia do wykonywania zawodu. Natomiast, jeśli pracownik ma podejrzenia, że został zwolniony bezzasadnie, ma prawo dochodzić swoich praw przed sądem – jeśli sąd przyzna mu rację i okaże się, że zwolnienie dyscyplinarne zostało zastosowane bez dostatecznego powodu, pracodawca będzie zobowiązany przywrócić go do pracy oraz wypłacić odszkodowanie za okres, w którym pracownik pozostawał bez zatrudnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.