Księgowość pełna

Prowadzenie odpowiedniej ewidencji operacji gospodarczych w firmie jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Mimo to sposób ich rejestracji jest uzależniony od takich czynników, jak prawna forma działalności, jak również osiągane w ciągu roku przychody. Podmioty podatkowe mają możliwość prowadzenia tzw. księgowości uproszczonej, czyli ryczałt lub KPiR lub też pełnej. Niemniej jednak w niektórych sytuacjach przedsiębiorca jest prawnie zobowiązany do zmiany księgowości uproszczonej na pełną. Warto wiedzieć, kiedy taki obowiązek jest nakładany.

Księgowość uproszczona-dla kogo?

Prowadzenie księgowości uproszczonej to rozwiązanie skierowane do osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, jak również spółek partnerskich, gdzie roczny przychód, w roku ubiegłym nie przekroczył równowartości 2 mln euro. Ewidencja na zasadach uproszczonych różni się od księgowości pełnej tym, że wymaga uznawania znaczniej mniejszej ilości szczegółów. Wedle przepisów przedsiębiorca jest jedynie zobowiązany do prowadzenia:

 • ewidencji wyposażenia,
 • ewidencji środków trwałych,
 • ewidencji przebiegu pojazdu, dla potrzeb PIT lub VAT,
 • księgi przychodów i rozchodów – przy skali podatkowej lub podatku liniowym,
 • rejestru VAT zakupów i sprzedaży – dla czynnych podatników VAT,
 • ewidencji przychodów – przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.

Obecnie przy prowadzeniu uproszczonej księgowości można zdecydować się na jedną z trzech form opodatkowania:

 1. Księga przychodów i rozchodów.
 2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
 3. Karta Podatkowa.

Księgowość pełna – kiedy zachodzi konieczność zrezygnowania z formy uproszczonej?

Księgowość pełna będzie obowiązywała przedsiębiorców, którzy dotychczas korzystali z uproszczonej, jednak zdecydowali się przekształcić swoją działalność w spółkę kapitałową prawa handlowego. Są to spółki akcyjne oraz z ograniczoną odpowiedzialnością, lub też spółkę osobową prawa handlowego, czyli komandytową lub komandytowo-akcyjną. Wymienione rodzaje działalności są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Oprócz tego księgowość pełna obowiązuje przedsiębiorców, o przychodach netto ze sprzedaży towarów, operacji finansowych i produktów, przekraczających wartość 2 mln euro rocznie. Przychód oblicza się według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy w październiku, w roku, który poprzedza rok od którego zacznie obowiązywać księgowość pełna.

W związku z tym przedsiębiorca, który przekroczył wskazany limit, bądź prowadzi lub zamierza prowadzić jedną z wymienionych spółek, jest prawnie zobowiązany do prowadzenia księgowości pełnej. Prowadzi to do zwiększenia się obowiązków powiązanych z ewidencjonowaniem operacji gospodarczych firmy. Konieczne będzie prowadzenie ksiąg, które składają się z:

 • dzienników,
 • księgi głównej,
 • ksiąg pomocniczych,
 • zestawienia obrotów oraz sald kont księgi głównej, oraz sald ksiąg pomocniczych,
 • wykazu składników aktywów i pasywów – inwentarz.

Oprócz tego koniecznością stanie się sporządzanie sprawozdań finansowych, składających się z: rachunku zysków i strat, bilansu, informacji wprowadzającej do sprawozdania, oraz informacji dodatkowych i objaśnień.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.